วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ประจิน'ร่วมสถาบันศึกษาผลิตวิศวกรตรงความต้องการตลาด

"ประจิน" จับมือมหาลัยรัฐ-อาชีว ผลิตวิศวกร-ช่าง มีคุณภาพรับโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้มากขึ้น สนองนโยบายดิจิตอลอีโคโนมี...

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมทางหลวงชนบทกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ8แห่งว่า การร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นการดึงสถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมไทย โดยกรมทางหลวงชนบท และมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค จะร่วมมือกันทั้งทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในปัจจุบัน การวิจัย เพื่อให้มีการผลิตบุคลากรออกมาเป็นวิศวกร และช่างให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของตลาดแรงงาน รวมถึงจะเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับโครงการที่กรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้าง

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า สถาบันการศึกษาจะเข้ามาช่วยพิจารณาในเรื่องต่างๆให้กับกรมการทางชนบทเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการดำเนินโครงการจะต้องรองรับการเปิดเสรีอาเซียน และแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันกรมทางหลวงชนบทจะรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเรียนจบ และจะร่วมสนับสนุนงานวิจัยของทางสถาบันการศึกษาด้วย

"การให้สถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมดำเนินโครงการยังจะช่วยให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตามแนวทางของรัฐบาลที่จะผลักดันเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมี ซึ่งกรมจะพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งสถาบันการศึกษาการจะช่วยผลักดันในเรื่องนี้ด้วย"ายดรุณกล่าว

นายดรุณ กล่าวว่า สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ที่ได้รับมาประมาณ 26,000ล้านบาท ได้ดำเนินงานไปแล้วประมาณ 90% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีโครงการที่สำคัญ เช่น การก่อสร้างถนนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนจังหวัดสระแก้ว โดยจะใช้เวลา 3 ปีในการก่อสร้าง และการปรับถนนต่างๆ เป็นต้น.

"ประจิน" จับมือมหาลัยรัฐ-อาชีว ผลิตวิศวกร-ช่าง มีคุณภาพรับโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้มากขึ้น สนองนโยบายดิจิตอลอีโคโนมี... 24 ก.พ. 2558 00:34 24 ก.พ. 2558 02:54 ไทยรัฐ