วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หนี้คนไทยท่วม ไตรมาส 4 ปี57 มูลค่าพุ่งแตะ 85% ของจีดีพี

หนี้คนไทยท่วม ไตรมาส 4 ปี57 มูลค่าพุ่งแตะ 85% ของจีดีพี

  • Share:

สภาพัฒน์ เผยหนี้ครัวเรือน ไตรมาส 4 ปีที่แล้วพุ่งแตะ 85% ของจีดีพี เฝ้าระวังกลุ่มรายได้น้อย พบขาดส่งเกิน 3 เดือนเพิ่มขึ้น 30.4% ส่วนปี 58 คาดหนี้ยังคงเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในอัตราชะลอตัวจากแบงก์ ระมัดระวังปล่อยกู้ เสี่ยงต่อการเป็นหนี้นอกระบบ....

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 ปี 57 และภาพรวมของปี 57 ว่า ขณะนี้ต้องเฝ้าระวังยอดการผิดชำระหนี้ของกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย เช่น กลุ่มเกษตรกร และคนงานทั่วไป เนื่องจากมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้สูงถึง 85-89% หากมีการใช้หนี้คืนแม้เพียง 17-18% ของรายได้ทั้งหมด ก็ยังส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครัวเรือน และมีโอกาสผิดชำระหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวเลขการผิดนัดชำระหนี้เกิน 3 เดือน ในไตรมาสที่ 4 ปี 57 พบว่า มีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 30.4% คิดเป็นมูลค่า 14,238 ล้านบาท ส่วนยอดค้างจ่ายหนี้บัตรเครดิตเกิน 3 เดือน เพิ่มขึ้น 25.3% คิดเป็นมูลค่า 8,316 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภาพรวมของหนี้สินครัวเรือนในไตรมาสสุดท้ายของปี 57 คาดว่า มูลค่าหนี้ต่อครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นถึง 85% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ปี 57 ที่มีสัดส่วน 84.2% ต่อจีดีพี หรือมีมูลค่า 10.2 ล้านล้านบาท แต่การเพิ่มขึ้นของมูลค่าหนี้ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย แต่ไม่น่ากังวลมาก เพราะเป็นการเพิ่มในอัตราที่ชะลอตัว หลังจากสิ้นสุดมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก และความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับรายได้ การมีงานทำในอนาคต และภาระหนี้สินที่ต้องชำระคืนเริ่มลดลง

สำหรับแนวโน้ม การก่อหนี้ครัวเรือนในปี 58 คาดว่า มูลค่าหนี้ครัวเรือนยังเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว มีสาเหตุมาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ การระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน การชะลอการก่อหนี้ใหม่ที่ไม่จำเป็น ของกลุ่มแรงงานที่มีรายได้ปานกลาง และรายได้น้อยของครัวเรือนที่มีหนี้อยู่แล้ว ทั้งจากการไม่สามารถกู้เพิ่มได้ และไม่สามารถรับภาระหนี้เพิ่มได้ และรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่มาก ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่คงที่ และราคาสินค้าเกษตรที่ยังลดลง จะทำให้ครัวเรือนชะลอการใช้จ่ายซื้อสินค้าคงทนออกไป

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง ในการผิดนัดชำระหนี้ของกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้มีรายได้ปานกลาง และรายได้น้อย แม้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน แต่กลุ่มเสี่ยงนี้จะมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยอื่นเข้ามากระทบ เช่น เศรษฐกิจ ภัยพิบัติ และความจำเป็นฉุกเฉิน เพราะการสำรองเงินออมของคนกลุ่มนี้มีน้อย จากภาระการใช้คืนหนี้ และความจำเป็นใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นหนี้นอกระบบ

อย่างไรก็ตาม หากดำเนินมาตรการสินเชื่อรายย่อย เพื่อการประกอบอาชีพ หรือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คาดว่า จะช่วยให้ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ไม่มีหลักประกันทางการเงิน เข้าถึงสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว อาจช่วยบรรเทาปัญหาการก่อหนี้นอกระบบได้ แต่ก็เป็นการก่อหนี้ในระบบเพิ่มขึ้นแทน  อาจทำให้มูลค่าหนี้ครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้น จึงต้องการเร่งสร้างวินัยและส่งเสริมการออม ปลูกฝังพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างประหยัด เพื่อสร้างความมั่นคงของครอบครัวและชีวิตในวัยเกษียณ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้