วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช. กำชับหน่วยทหาร หนุนงานรัฐบาล

คสช.กำชับหน่วยทหารสนับสนุนการขับเคลื่อนงานรัฐบาล ขณะที่ศูนย์ปรองดองฯ เพิ่มเวทีปรองดอง 31 แห่ง

วันที่ 23 ก.พ. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน พล.อ.สุชาติ หนองบัว รองเลขาฯ คสช. เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งนี้ พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบการทำงานของฝ่ายต่างๆ พร้อมกำชับการทำงานของหน่วยทหารในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลในทุกส่วน การสร้างการรับรู้ต่อสื่อมวลชนและประชาชนในงานที่รับผิดชอบ โดยให้ชี้แจงและสื่อสารทุกประเด็นปัญหาข้อสงสัยต่างๆ ให้ทุกฝ่ายเข้าใจภายใต้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน คสช. 9 ข้อ

ส่วนงานด้านกฎหมายได้เตรียมพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.352 ฉบับ โดยแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นร่าง พ.ร.บ.ที่จะเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กลุ่มที่ 2 คือร่าง พ.ร.บ.ที่กฤษฎีกาพิจารณาแล้วและอยู่ที่หน่วยราชการเตรียมเสนอตามขั้นตอน ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือ ร่าง พ.ร.บ.ที่หน่วยราชการกำลังพิจารณาเตรียมเสนอ ครม.และร่าง พ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อยกร่างฯ สำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ ที่ประชุมมีการรับทราบถึงข้อเรียกร้องของบางกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดูแลได้เป็นอย่างดี

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวถึงความเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมเวทีปรองดองว่า ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป หรือ ศปป.เดินหน้าจัด “เวทีความคิด ปฏิรูปประเทศไทย” เพิ่มเติมอีก 31 แห่ง อาทิ ภาคกลางจำนวน 9 แห่ง เช่น อบต.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง อบต.บางตลาด จ.ฉะเชิงเทรา และอบต.หนองแสง จ.ปราจีนบุรี ในภาคเหนือ จำนวน 14 แห่ง เช่น ศาลาประชาคม อ.เชียงของ จ.เชียงราย ศาลาประชาคม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ศาลาประชาคม อ.ภูซาง จ.พะเยา ศาลาประชาคม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 3 แห่ง เช่น อบต.ป่านอน จ.พัทลุง โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จ.ตรัง

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 แห่ง เช่น เทศบาลตำบลชนบท อบต.เมืองเก่าพัฒนา อบต.ห้วยแก จ.ขอนแก่น และเทศบาลตำบลขวาว จ.ร้อยเอ็ด โดยประชาชนสามารถติดต่อร้องเรียนหรือสอบถามกิจกรรมของศูนย์ปรองดองฯ ได้ที่สายด่วน 1152

คสช. กำชับหน่วยทหารสนับสนุนการขับเคลื่อนงานรัฐบาล ขณะที่ศูนย์ปรองดองฯ เพิ่มเวทีปรองดอง 31 แห่ง 23 ก.พ. 2558 14:19 23 ก.พ. 2558 15:06 ไทยรัฐ