วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

In the newspaper/on radio/realize

ยูจีน (Eugene) พนักงานโรงแรมในเมืองชวีซ (Schwyz) สมาพันธรัฐสวิส บอกกับผู้โทรศัพท์มาถามว่า คุณสามารถจะดูโฆษณาโรงแรมของเราในหนังสือพิมพ์ได้ครับ...✘...You can see our advertisement on the newspaper. ซึ่งเป็นการพูดที่ผิด เพราะในหนังสือพิมพ์นั้น ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องใช้...✔...in the newspaper ถ้าจะพูดให้ถูก ยูจีนจะต้องพูดว่า...✔...You can see our advertisement in the newspaper.

แต่ถ้าเป็นในวิทยุ กลับกันครับ แม้แต่ฝรั่งเอง ส่วนหนึ่งก็ยังใช้ ...✘...in (the) radio ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับ จะให้ถูก จะต้องใช้...✔...on the radio เจอร์รี (Jerry) โม้ว่ากรีซบรรลุข้อตกลงเรื่องหนี้กับสหภาพยุโรปได้แล้ว ผมถามว่า คุณรู้มาจากไหน? เจอร์รีตอบว่า...✔...I heard the news on the radio. ผมได้ยินข่าวจากวิทยุ ถ้าเป็นนักเรียนไทย โอกาสใช้ไวยากรณ์ผิด เป็น...✘...from the radio ก็มีครับ

อย่าง realize รี-เอิลไลส ที่หมายถึง สมจริง ทำให้เห็นจริงเห็นจังขึ้นมา ตระหนัก และ สำนึก คนทั่วไปก็ชอบใช้...✘...realize about something บ้าง หรือ...✘...realize of something บ้าง ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับ จะให้ถูกต้องใช้...✔...realize something ไปเลย...✔...Lucinda should have realized this. ลูซินดาน่าจะได้ตระหนักเรื่องนี้.

คุณนิติ นวรัตน์

23 ก.พ. 2558 13:39 23 ก.พ. 2558 13:39 ไทยรัฐ