วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค้นป่า 'นอจู้จี้' หา 'นกแต้วแร้วท้องดำ' หายไป 3 ปี หวั่นสูญพันธ์ุ

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ กว่าครึ่งร้อย ลงพื้นที่ "เขานอจู้จี้" จ.กระบี่ ป่าแห่งเดียวของไทย ที่เคยพบนกตัวเล็กสุดหายาก "แต้วแร้วท้องดำ" สแกนพื้นที่หาจุดที่นกทำรังวางไข่ หลังพบครั้งสุดท้ายเมื่อ 3 ปีก่อนแล้วไม่พบอีก หวั่นสูญพันธุ์...

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิจัย รวมกว่า 50 คน ได้เข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อเข้าสำรวจหานกแต้วแร้วท้องดำ ซึ่งเป็นนกสงวนและใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ราบต่ำเขานอจู้จี้ ครอบคลุมพื้นที่ราบต่ำในเขตรักษาพันธุ์ฯ กว่า 7 หมื่นไร่

โดยนายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า การเข้าสำรวจในครั้งนี้ ใช้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่กว่า 50 คน โดยเป็นการทำวิจัยหานกแต้วแร้วท้องดำ ซึ่งไม่มีใครพบมากว่า 3 ปีแล้ว หลังจากเมื่อปี 2553 ได้เข้าทำการวิจัยพบนกแต้วแร้วท้องดำในป่าที่ราบต่ำนี้ 16 ตัว หลังจากนั้น ก็มีคนพบเห็นบ้าง ซึ่งการวิจัยจะดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณนี้ เพื่อให้ได้จำนวนนกที่ชัดเจนที่สุด สำหรับแผนการทำงาน คือการจัดวางบล็อกเนื้อที่ป่าทั้งหมดที่เป็นที่อยู่ของนกได้ เช่น ป่าที่มีร่องห้วย เป็นต้น ขณะนี้จัดทำไปแล้วกว่า 20 บล็อก แต่ละบล็อกใช้เจ้าหน้าที่ 2-3 คน ในการเข้าสำรวจ

"ในช่วงนี้จะเหมาสมที่สุด เนื่องจากนกจะออกมาจับคู่ จากนั้นเมื่อเข้าสำรวจหากพบนกก็จะมีการบันทึกภาพ จัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง และเฝ้าดูตั้งแต่จับคู่ ทำรัง วางไข่ และออกเป็นตัว อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะใช้เวลานานหลายเดือน กว่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจน ทั้งนี้ นกแต้วแร้วท้องดำ เมื่อปี 2553 สำรวจพบ 16 ตัว แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ทั้งสภาพอากาศที่แล้งยาวนาน ศัตรูเช่น งู ที่มีมาก ส่งผลให้นกแต้วแร้วลดลงอย่างมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการออกสำรวจ วิจัย หาความชัดเจนของนกว่ามีอยู่เท่าใด เพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้ต่อไป" นายเกรียงศักดิ์ กล่าว

สำหรับ นกแต้วแร้วท้องดำ (black-breasted pitta) พบที่ประเทศไทยและพม่าเท่านั้น ซึ่งในประเทศไทยคาดว่าพบได้เพียงแห่งเดียว คือ บริเวณป่าที่ราบต่ำเขานอจู้จี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม จ.กระบี่ มักสร้างรังอยู่บนต้นหวาย ต้นกะพ้อ และเถาวัลย์ มีการกระจายตัวอยู่บริเวณที่ราบต่ำมากๆ ขึ้นไปถึงที่ราบเชิงเขาที่ระดับความสูงไม่เกิน 200 เมตร หรือพื้นที่ป่าฟื้นตัวใหม่จากการแผ้วถางที่มีแหล่งน้ำและความชื้น ปัจจุบันถูกคุกคามจากการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าเพื่อปลูกยางพารา จนคาดว่าอาจสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้วก็เป็นได้  

"นกแต้วแร้วท้องดำ หรือแต้วแล้วท้องดำ ได้รับการจัดให้เป็นสัตว์ชนิดที่หายากชนิดหนึ่งใน 12 ชนิดที่หายากของโลก และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535 ระบุนกชนิดนี้เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย 1 ใน 15 ชนิด รวมกับนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร แรด กระซู่ กูปรีหรือโคไพร ควายป่า ละองหรือละมั่ง เลียงผา กวางผา นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน สมัน สมเสร็จ เก้งหม้อ และพะยูน".

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ กว่าครึ่งร้อย ลงพื้นที่ "เขานอจู้จี้" จ.กระบี่ ป่าแห่งเดียวของไทย ที่เคยพบนกตัวเล็กสุดหายาก "แต้วแร้วท้องดำ" สแกนพื้นที่หาจุดที่นกทำรังวางไข่ หลังพบครั้งสุดท้ายเมื่อ 3 ปีก่อนแล้วไม่พบอีก 23 ก.พ. 2558 13:29 23 ก.พ. 2558 20:11 ไทยรัฐ