วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภัยแล้ง-น้ำไม่พอ...ฝีมือใคร

ภาพถ่ายปี 2500 คนเชียงใหม่ลงเล่นสงกรานต์ใต้สะพานนวรัฐ กลางลำน้ำปิงที่แห้งขอด ทั้งที่ตอนนั้นเขื่อนภูมิพลยังสร้างไม่เสร็จ ป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์

เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ถ้าวันนี้บ้านเราไม่มีเขื่อน ไม่มีอ่างเก็บน้ำ ภัยแล้งปีนี้เราจะลำบากกันขนาดไหน เราคงไม่มีสิทธิลุ้นจะมีน้ำกินน้ำใช้ไปถึงเดือนพฤษภาคมหรือไม่ เพราะคงจะแล้งสาหัสมาตั้งแต่ปีใหม่แล้ว

แต่คนมองต่างมุมอาจแย้ง นี่ไม่ใช่หลักฐานที่ยืนยันว่า เขื่อน อ่างเก็บน้ำช่วยได้จริง เพราะภัยแล้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่จะเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรตามวงรอบมาแต่ไหนแต่ไร...สมัยก่อนมีภัยแล้ง คนไทยไม่เห็นจะเดือดร้อนเท่าไร ผิดกับสมัยนี้แล้งมาที เดือดร้อนไปทั่ว เพราะเขื่อนนี่แหละ สร้างแต่ละแห่งแต่ละที่ ต้องตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำ

ถ้าไม่สร้างเขื่อน ป่าไม้ไม่ถูกทำลาย ภัยแล้งคงไม่ทำให้เราเดือดร้อนเท่าทุกวันนี้

ฟังเหมือนจะเป็นเหตุเป็นผล น่าจะจริง...แต่จะแค่ไหน

แต่ละปีบ้านเราฝนตกมากมาย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันปริมาณแทบไม่ต่างกัน...น้ำฝนจากฟ้ามีเท่าเดิม แต่ละปีจะมากบ้าง น้อยบ้างต่างกันไม่เท่าไร

แล้วทำไมยุคนี้ภัยแล้งถึงได้รุนแรงกว่าแต่ก่อน เป็นเพราะสร้างเขื่อน หรือสาเหตุอื่นที่ไม่ใคร่พูดถึงกัน...คนกินน้ำใช้น้ำมีมากกว่าแต่ก่อนหลายเท่าตัว
ปี 2500 ประชากรไทยมี 23 ล้านคน...นักท่องเที่ยวต่างชาติ แรงงานต่างด้าวแทบไม่มี...โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร สถานบริการ โรงแรมจะมีสักกี่แห่ง

ต่างกันกับภัยแล้งยุคนี้...เรามีประชากร 65 ล้านคน นักท่องเที่ยวปีละ 25 ล้านคน แรงงานต่างด้าวอีกหลายล้าน กินน้ำใช้น้ำเฉลี่ย 200 ลิตร ต่อคนต่อวัน...แล้วไหนยังจะมีโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม สถานบริการ โรงแรม เกิดขึ้นมากมาย ล้วนต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น

ฝนเท่าเดิม คนใช้น้ำมากขึ้น เขื่อน อ่างเก็บน้ำมิอาจขยายตัวเท่าคนใช้น้ำ...ภัยแล้งยุคนี้หนักกว่าเก่า ด้วยน้ำมือใคร.

ชมชื่น ชูช่อ

23 ก.พ. 2558 12:51 23 ก.พ. 2558 12:51 ไทยรัฐ