วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขอนแก่น ติวเข้ม หนุ่มสาวชาวอีสาน หวั่นถูกหลอกค้าประเวณี

ขอนแก่น ติวเข้ม หนุ่มสาวชาวอีสาน หวั่นถูกหลอกค้าประเวณี

  • Share:

ขอนแก่นติวเข้ม หนุ่ม-สาวอีสาน หวั่น ถูกหลอกค้าประเวณี คุมเข้มขบวนการค้ามนุษย์-แรงงานข้ามชาติ รับอาเซียน หลัง ลาว เวียดนาม และจีน จ่อทะลักเข้าไทยเพิ่ม

วันที่ 23 ก.พ. นางอภิญญา ก้อยทอง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก เด็กและสตรีเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยตรง โดยเฉพาะกับการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ด้วยเหตุเพราะความเชื่อและค่านิยมที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น เพราะจากการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำชุมชน ที่ดึงแกนนำกลุ่มสตรีในระดับหมู่บ้านมาร่วมเป็นแกนนำ ทำให้รับทราบถึงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่และเตือนสติผู้ที่กำลังคิดไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย ให้ตระหนักและใส่ใจปัญหา ครอบคลุมและรัดกุมมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันพบหญิงสาวชาวไทย โดยเฉพาะคนอีสานที่ถูกหลอกไปทำงานโดยผิดกฎหมายในต่างประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะกับการค้าประเวณี

กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้การช่วยเหลือคนไทยที่ถูกหลอก โดยเฉพาะเด็กและสตรีนั้น จะพบว่า ถูกชักชวนไปค้าประเวณีอย่างมากในประเทศเยอรมันและนิวซีแลนด์ รวมไปถึงการลักลอบทำงานที่ผิดกฎหมาย คือ การเดินทางไปต่างประเทศในรูปแบบของนักท่องเที่ยวแต่ไปทำงานประจำ รวมไปถึงการพยายามที่จะสมรสกับชาวต่างชาติเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเมื่อไปถึง ก็ไม่เป็นไปตามสิ่งที่ต้องการหรือถูกส่งขายไปให้กับขบวนการค้ามนุษย์ ทั้งหมดนี้เป็นความจริง และเป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งแก้ไขและเยียวยา โดยเฉพาะการป้องปรามและการให้ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจน แต่สิ่งหนึ่งที่พบและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดคือ เด็กและสตรีที่ถูกหลอกไปนั้น ส่วนใหญ่จะถูกชักชวนจากเพื่อนบ้าน ญาติ และคนที่รู้จัก หรือแม้กระทั่งคนในหมู่บ้านเดียวกัน ในรูปแบบของบริษัทจัดหาคู่ โดยจะจัดเอกสารและออกค่าใช้จ่ายไปก่อน แต่เมื่อเดินทางไปถึงประเทศปลายทาง กลับถูกกักขังและบังคับให้ค้าประเวณีเยี่ยงทาส เพื่อชดใช้หนี้จำนวนที่มากเกินกว่าที่ตกลงไว้ ซึ่งถือเป็นการเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กวดขันปราบปราม และป้องปรามในมาตรการต่างๆ อย่างจริงจัง อย่างต่อเนื่อง

แต่ขบวนการค้ามนุษย์ เริ่มมีการดำเนินงานที่รัดกุมเพิ่มขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความเข้มงวด ตรวจสอบถึงการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆ ทั้งการค้าประเวณี การขายแรงงาน หรือการกักขังหน่วงเหนี่ยวในรูปแบบต่างๆ ทั้งในส่วนของคนไทยและชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะมาถึง ก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดกวดขันกลุ่มแรงงานที่สามารถเดินทางเข้า-ออก ได้ตามข้อตกลงร่วมกัน จากทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งคนลาวและเวียดนาม รวมไปถึงประเทศจีน ยังคงเป็นกลุ่มประเทศที่ ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฝ้าติดตามพฤติกรรมอย่างมากที่สุด เพราะอาจจะแฝงตัวมาค้าประเวณี หรือ กระทำผิดกฎหมายของไทยในรูปแบบต่างๆ ขณะนี้หน่วยงานขึ้นตรงของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประสานการทำงานร่วมกันกับทุกฝ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งถือเป็นฐานการกระทำความผิดที่นานาประเทศให้ความสำคัญ จะมาใช้ประเทศไทยกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวไม่ได้ โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยว และเมืองหลักที่สำคัญทุกภูมิภาคของไทยที่จะต้องกวดขันจับกุมอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้