วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังดีเดย์รีดภาษีโรงเรียนกวดวิชา

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้เสนอกระทรวงการคลังเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาแล้ว โดยได้เสนอให้ออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อประกาศการจัดเก็บภาษี ซึ่งยึดตามการขึ้นทะเบียนที่กระทรวงศึกษาธิการที่จะมีการแยกไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นโรงเรียนประเภทใด หากเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีการเปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล ชั้นประถม มัธยมศึกษา และระดับปริญญา จะได้รับการยกเว้นแม้จะมีการสอนพิเศษให้แก่เด็กๆ หลังเลิกเรียนในโรงเรียนก็ตาม แต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่ขอเปิดเพื่อติวในวิชาการ ศิลปะ อาทิ เลข อังกฤษ เคมี ติวเข้าโรงเรียนต่างๆ รวมถึงวาดรูป คาราเต้ กล่าวคือ ไม่ได้สอนเหมือนโรงเรียนทั่วไป เช่น เฉพาะวันเสาร์หรืออาทิตย์ หรือตอนเย็น ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ โดยเปิดแยกสอนพิเศษจะต้องถูกเก็บภาษี

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าโรงเรียนกวดวิชาที่เข้าร่วมจะต้องเสียภาษีนั้นมีกว่า 100 ราย ถ้ามีการจัดเก็บภาษีทำให้กรมสรรพากรได้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1,000-2,000 ล้านบาทต่อปี โดยในการเก็บภาษีนั้นจะพิจารณาตามฐานของรายได้ ถ้าไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลต้องเสียภาษีในรูปแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีในระดับ 5-35% ถ้าจดทะเบียนนิติบุคคลแต่มีรายได้เป็นกลุ่มเอสเอ็มอีมีรายได้ในระดับไม่เกินปีละ 30 ล้านบาท เสียภาษีในระดับ 15% ถ้ามีรายได้เกินกว่า 30 ล้านบาท จะถือเป็นนิติบุคคลต้องเสียภาษีในอัตรา 20%

นายประสงค์ กล่าวอีกว่า ภาษีโรงเรียนจะมีผลบังคับใช้ภายในปีภาษี 2558 เนื่องจากรัฐบาลเองได้มีการผลักดันเรื่องนี้อยู่แล้ว และหากประกาศใช้กฎหมายแล้ว กรมสรรพากรจะเชิญเจ้าของโรงเรียนกวดวิชามาสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษี รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรเข้าไปยัง โรงเรียนกวดวิชา เพื่อแนะนำการเสียภาษีที่ถูกต้อง.

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้เสนอกระทรวงการคลังเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาแล้ว... 23 ก.พ. 2558 04:19 23 ก.พ. 2558 04:20 ไทยรัฐ