วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สินเชื่อผู้ประกอบการยางพุ่ง 5 พันล้าน

นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง เพื่อรับซื้อน้ำยางดิบมาเก็บสต๊อกไว้ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากระหว่างเดือน พ.ย.2557-เม.ย.นี้ วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5% ซึ่งผู้กู้จะชำระดอกเบี้ย 2% และ รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% ตลอดอายุโครงการ โดยผู้กู้จะต้องชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำสัญญา

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับมอบให้เป็นผู้จัดทำโครงการดังกล่าว ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 19 พ.ย.57-30 ม.ค.58 ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อรวม 41 ราย เป็นเงิน 5,271 ล้านบาท ปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับเงินกู้แล้ว 12 ราย คิดเป็นเงิน 684 ล้านบาท จาก 4 สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ จากธนาคารกรุงไทย จำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินกู้ 230 ล้านบาท บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป จำกัด (จังหวัดสงขลา) รับเงินกู้ไปแล้ว 100 ล้านบาท บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด รับเงินกู้ไปแล้ว 20 ล้านบาท และบริษัท ไชยาพรลาเท็กซ์ จำกัด รับเงินกู้ไปแล้ว 10 ล้านบาท

สำหรับธนาคารกรุงเทพ อนุมัติสินเชื่อ 6 ราย วงเงินรวม 272 ล้านบาท ได้แก่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป จำกัด (จังหวัดพังงา) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป จำกัด (จังหวัดระยอง) บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขากระบี่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาแกลง-ระยอง ธนาคารกสิกรไทย 1 ราย ได้แก่ บริษัท ดี.เอส.รับเบอร์แอนด์ลาเท็กซ์ จำกัด รับเงินกู้ไปแล้ว 30 ล้านบาท และธนาคารไทยพาณิชย์ 1 ราย ได้แก่ บริษัท ยางทองลาเท็กซ์ จำกัด รับเงินกู้ไปแล้ว 22.3 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติและอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำสัญญากับธนาคาร มีจำนวน 16 ราย วงเงินรวม 1,577 ล้านบาท และอีก 13 ราย อยู่ระหว่างการเจรจา.

นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง... 23 ก.พ. 2558 04:17 23 ก.พ. 2558 04:18 ไทยรัฐ