วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์ฯ

ภาพประกอบจากเฟซบุ๊ก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข

นพ.ประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงกรณีที่กรมกำลังดำเนินการเปลี่ยนชื่อกรมใหม่โดยตัดคำว่าพัฒนาออก เหลือเพียง “กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” ว่า การเปลี่ยนชื่อกรมเป็นไปตามมติที่ประชุม ผู้บริหาร และ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข ได้ลงนามเห็นชอบแล้ว ล่าสุดได้มีการเสนอเรื่องการเปลี่ยนชื่อกรมเข้าสู่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรอเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบของ ครม. ซึ่งหาก ครม.เห็นชอบก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้เลย ส่วนที่ขณะนี้กรมฯ กำลังเร่งเปลี่ยนชื่อทั้งเว็บไซต์หรือรถประจำกรมนั้นก็เพื่อให้คนทั่วไปเกิดความคุ้นชินกับชื่อและสัญลักษณ์ใหม่ของกรม ซึ่งการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการก็สามารถใช้ชื่อใหม่ได้ แต่หากเป็นหนังสือทางการหรือเอกสารราชการ ขณะนี้ยังคงใช้ชื่อเดิมก่อน จนกว่า ครม.จะอนุมัติเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อกรม.

นพ.ประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงกรณีที่กรมกำลังดำเนินการเปลี่ยนชื่อกรมใหม่โดยตัดคำว่าพัฒนาออก... 23 ก.พ. 2558 03:52 23 ก.พ. 2558 03:52 ไทยรัฐ