วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทปอ.ยันปี 58 สอบโอเน็ต 8 วิชา วอน กยศ.ปล่อยกู้เด็กเกรดต่ำ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หารือถึงผลกระทบหากลดการสอบโอเน็ตเหลือ 5 กลุ่ม ชี้อาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบจึงมีมติใช้ผลการสอบโอเน็ต 8 กลุ่มสาระตามเดิม พร้อมเเนะ กยศ.ทบทวนเกณฑ์การปล่อยกู้เด็กเกรดต่ำ...

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.58 ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส.เปิดเผยภายหลังการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่า ทปอ.ได้หารือถึงข้อเสนอของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่ได้เสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ ให้ลดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือ โอเน็ต จาก 8 กลุ่มสาระ เหลือ 5 กลุ่มสาระได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา โดยสังคมศึกษาจะให้สถานศึกษาร่วมในการออกแบบทดสอบด้วย

ทั้งนี้ ทปอ.พิจารณาถึงผลกระทบหากลดการสอบโอเน็ตเหลือ 5 กลุ่ม โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม เพราะโอเน็ตเป็นข้อสอบกลาง การให้สถานศึกษาออกข้อสอบหรือวัดผลอาจทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ทั้งการสอบ 8 กลุ่มสาระมีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมความรู้ท้องถิ่น จังหวัดไปจนถึงสากล ที่ประชุมจึงมีมติยืนยันใช้ผลการสอบโอเน็ต 8 กลุ่มสาระตามเดิมในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาหรือแอดมิชชั่นกลางปีการศึกษา 2558 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเด็กนักเรียนที่จะสอบเข้าในปีนี้ 3 แสนคน และ ทปอ.จะทำหนังสือถึง รมว.ศึกษาธิการ เพื่อชี้แจงเหตุผลของการคงการสอบ 8 กลุ่มสาระ

อย่างไรก็ตาม ทปอ.ได้ตั้งคณะทำงานวิจัยการสอบโอเน็ตกับการจบสถาบันอุดมศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ใช้เวลา 9 เดือน จากนั้นจะมาพิจารณาอีกครั้งเรื่องการใช้คะแนนโอเน็ต และหากในอนาคตมีข้อสอบที่นำมาวัดเชาว์ปัญญาได้และโอเน็ตไม่มีผลต่อการจบปริญญาตรี ก็อาจจะไม่ต้องใช้โอเน็ตต่อไป ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องแจ้งเด็กให้ทราบล่วงหน้า 3 ปี

ประธาน ทปอ.กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณากรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศเกณฑ์การกู้ยืมใหม่ที่จะระงับทุนหรือไม่ให้ทุนนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เรียนได้เกรดต่ำว่า 2.00 ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับนิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปี 2,3,4 ซึ่งไม่ยุติธรรมกับนิสิตนักศึกษา เพราะเด็กต้องใช้เวลาเตรียมตัว หากถูกรีไทร์ จะทำให้เกิดความสูญเสียทั้ง 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายรัฐ สูญเสียงบฯ 70% ครอบครัวสูญเสีย 30% ที่ประชุมจะขอให้ กยศ.ทบทวนเกณฑ์การปล่อยกู้ โดยใช้เกณฑ์ใหม่นี้เฉพาะกับนักเรียนที่จะเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2558.

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หารือถึงผลกระทบหากลดการสอบโอเน็ตเหลือ 5 กลุ่ม ชี้อาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบจึงมีมติใช้ผลการสอบโอเน็ต 8 กลุ่มสาระตามเดิม พร้อมเเนะ กยศ.ทบทวนเกณฑ์การปล่อยกู้เด็กเกรดต่ำ... 22 ก.พ. 2558 15:58 22 ก.พ. 2558 16:52 ไทยรัฐ