วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่อเค้าดี! แก้ไขร่าง พ.ร.บ.สื่อลามกอนาจารในเด็ก

ดร.จินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร, สุริยน ศรีอรทัยกุล และส่วนหนึ่งของคณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก ที่ร่วมผลักดันให้มีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจารในเด็ก.

มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก เดินหน้าผลักดันแก้ไขพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจารในเด็ก โดยกรรมการมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก “ดร.จินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร” สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งได้มติเห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าว เพื่อนำไปพิจารณาก่อนรับหลักการ ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 ข้อ 117 วรรคหนึ่ง โดยให้รอการพิจารณาไว้ภายใน 20 วัน ในขั้นตอนนี้ รัฐบาลอาจเสนอร่างฯของกระทรวงยุติธรรม ที่เตรียมทำประชาพิจารณ์อยู่เข้าประกบร่างของ สนช. และเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อรับหลักการในวาระหนึ่ง

“ดร.จินตนันท์” บอกเล่าว่า ปัจจุบันการล่วงละเมิดในเด็ก เป็นปัญหาหนึ่งในสังคมที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากประเทศไทยกลายเป็นแหล่งผลิตให้ขบวนการข้ามชาติได้มีการทําอนาจารในเด็ก ซํ้าร้ายกว่านั้นคือเด็กกลายเป็นเหยื่อที่ปรากฏอยู่ในสื่อลามกอนาจารที่ถูกเผยแพร่ต่อไปอีก เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ มูลนิธิฯจึงเล็งเห็นว่าควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อผลักดันแก้ไข พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจารเด็ก เนื่องจากกฎหมายไทยไม่กำหนดแยกประเภทสื่อลามกเด็กออกจากของผู้ใหญ่ ทั้งๆที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในหลายๆประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศอียู ถือว่าสื่ออนาจารเด็กเป็นการกระทําความผิดต่อเด็กโดยตรง และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา จึงควรมีบทลงโทษที่รุนแรง

ในฐานะโต้โผใหญ่ “ดร.จินตนันท์” ยืนกรานว่า การมีไว้ซึ่งสื่อลามกเด็กนั้น อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กที่เพิ่มมากขึ้น และเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่จะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาในสังคมต่อไป เด็กผู้ชายมีโอกาสที่จะไปกระทําการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กอื่นเมื่อตนเองโตขึ้น หรือเด็กผู้หญิงก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าสู่วงจรการค้าประเวณี หรืออาจรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตาย

งานนี้ ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก “สุริยน ศรีอรทัยกุล” ได้ออกมารณรงค์ให้คนไทยร่วมกันแสดงพลังสนับสนุนให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจารในเด็ก รวมทั้งการคุ้มครองเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยให้เพิ่มนิยามสื่อลามกเด็กและการครอบครองว่าเป็นความผิดทางกฎหมาย เพื่อให้มีบทลงโทษรุนแรง สามารถลงชื่อสนับสนุนการแก้กฎหมายได้ที่ www.change.org/childabuse

มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก เดินหน้าผลักดันแก้ไขพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจารในเด็ก โดยกรรมการมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก... 22 ก.พ. 2558 15:15 22 ก.พ. 2558 15:17 ไทยรัฐ