วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วันชัย หนุน ตั้ง กก.ปรองดองฯ ต้องไม่เอี่ยวการเมือง

วันชัย หนุน ตั้ง กก.ปรองดองฯ ต้องไม่เอี่ยวการเมือง

  • Share:

วันชัย สอนศิริ เห็นพ้อง ตั้ง คกก.อิสระปรองดอง แนะต้องไม่เกี่ยวข้องการเมือง มีอำนาจวินิจฉัย ไม่ใช่เสือกระดาษ...

วันที่ 22 ก.พ. นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงการเสนอตั้งคณะกรรมการอิสระสร้างความปรองดองแห่งชาติ ว่า โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ซึ่งโครงสร้างและรูปแบบการทำงานส่วนตัวเห็นว่าน่าจะมีอำนาจในการวินิจฉัย ตัดสินว่าใครต้องทำอะไรบ้าง แล้วถ้าใครไม่ทำถือว่า กระทำผิดและขัดรัฐธรรมนูญ รวมถึงมีอำนาจเสนอให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดำเนินการตามข้อเสนอนั้นๆ โดยที่อำนาจต้องไม่เป็นเสือกระดาษ และอย่าสักแต่มีองค์กรแต่ไม่มีอำนาจ

นายวันชัย กล่าวต่อว่า สำหรับคุณสมบัติของบุคคล ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการฯ นั้น ส่วนตัวเห็นว่า ควรเป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องทางการเมืองหรือเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมือง และมีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์

ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นว่าการร่างกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติลงในรัฐธรรมนูญ ควรให้ฝ่ายนิติบัญญัติ ส.ส. ส.ว. ศาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสังคม มีส่วนร่วมเป็นผู้คัดเลือกหรือเสนอบุคคลเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เรายังเอาตัวบุคคลเป็นที่ตั้งยังไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องในอนาคตต้องดูหลักการที่จะเขียนลงในรัฐธรรมนูญก่อน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้