วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นิด้าโพล เผย ปชช. หนุน นายกฯ เจรจา 'ทักษิณ'

นิด้าโพล เผย ปชช. หนุน นายกฯ เจรจา 'ทักษิณ'

  • Share:

นิด้าโพล เผย ปชช. หนุนนายกฯ เจรจาทักษิณ เชื่อเลือกตั้งหน้ายังขัดแย้ง

วันที่ 22 ก.พ. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การเจรจา ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 19 ก.พ. 2558 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,254 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเจรจากับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพื่อสร้างความปรองดอง อาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล”

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อข้อเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเจรจากับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพื่อสร้างความปรองดอง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.69 ระบุว่า เห็นด้วย กับข้อเสนอให้มีการเจรจากับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รองลงมา ร้อยละ 33.57 ระบุว่า ไม่ควรมีการเจรจา กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ร้อยละ 22.09 ระบุว่า การเจรจาควรเกิดขึ้น หลังจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับมารับโทษในประเทศไทยก่อน และร้อยละ 9.65 ไม่ระบุ / ไม่สนใจ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปรองดอง พบว่า ร้อยละ 36.18 ระบุว่า ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างยุติธรรมกับทุกกลุ่ม ร้อยละ 34.19 ระบุว่า ทุกกลุ่มต้องเคารพกฎหมายและคำตัดสินของศาล ร้อยละ 11.74 ระบุว่า ทุกกลุ่มเข้าสู่กระบวนการเจรจาปรองดอง ร้อยละ 7.19 ระบุว่า ทุกฝ่ายต้องยอมรับผลการเลือกตั้งในครั้งหน้า ร้อยละ 7.03 ระบุว่า ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ทุกฝ่าย ร้อยละ 6.39 ระบุว่า เริ่มต้นใหม่หมดด้วยการห้ามสมาชิกทุกกลุ่มการเมือง อดีตนักการเมืองทุกพรรคเข้าสู่สนามเลือกตั้ง

ร้อยละ 6.15 ระบุว่า ห้ามไม่ให้ทุกกลุ่มการเมืองเคลื่อนไหวปลุกระดม ร้อยละ 5.43 ระบุว่า ไม่ต้องทำอะไรเพราะการปรองดองไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง ร้อยละ 3.51 ระบุว่า ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ทุกฝ่าย แต่ยกเว้นแกนนำ ร้อยละ 3.27 ระบุว่า ตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ ร้อยละ 1.68 ระบุว่า กำหนดเรื่องปรองดองไว้ในรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 0.48 ระบุอื่นๆ เช่น การตัดสินใจที่เด็ดขาด/เดินตามโรดแม็ปของนายกฯ/อยากให้รัฐธรรมนูญยกเลิกระบบบัญชีรายชื่อ/ใช้ระบบ คสช. ต่อไปอีก 10 ปี/ทุกองค์กรจะต้องเป็นกลาง/ทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตนเองและทำให้ดีที่สุด และร้อยละ 7.35 ไม่ระบุ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง หลังจากการเลือกตั้งครั้งหน้า พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 43.30 ระบุว่า สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองจะเหมือนเดิม รองลง ร้อยละ 32.54 ระบุว่า สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองจะลดลง ร้อยละ 9.01 ระบุว่า สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.27 ระบุว่า สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองจะหมดไป และร้อยละ 11.88 ไม่ระบุ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความรู้สึกประชาชนที่มีต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองไทย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.45 ระบุว่า รู้สึกเบื่อมาก ไม่รู้เมื่อไรจะจบเสียที รองลงมา ร้อยละ 30.78 ระบุว่า รู้สึกเฉยๆ เพราะเป็นธรรมชาติของการเมือง ร้อยละ 16.03 ระบุว่า รู้สึกค่อนข้างเบื่อ ร้อยละ 1.75 ระบุว่า รู้สึกค่อนข้างสนุกตื่นเต้นกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองไทย ร้อยละ 0.08 รู้สึกเป็นทุกข์ ร้อยละ 1.91 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้