วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รบ.เยอรมนีเชิญ กมธ.ยกร่างฯ ดูงานเลือกตั้ง

รบ.เยอรมนีเชิญ กมธ.ยกร่างฯ ดูงานเลือกตั้ง ด้าน "บวรศักดิ์" นำทีมพร้อม 3 เสือ กกต.

วันที่ 22 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญมีมติเห็นชอบให้ใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม (Mixed-Member Proportional หรือ MMP) ที่ใช้ในประเทศเยอรมนีมาใช้ในประเทศไทย ทำให้รัฐบาลเยอรมนีได้เชิญตัวแทนจากประเทศไทยไปศึกษาดูงานด้านการเลือกตั้ง ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพราะทราบว่า กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญของประเทศไทยมีความสนใจที่จะนำรูปแบบการเลือกตั้งของเยอรมนีมาเป็นต้นแบบและปรับใช้ในประเทศไทยและผู้ที่มีความเห็นต่าง เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลรอบด้านและนำมาปรับใช้กับกระบวนการเลือกตั้งของประเทศไทยต่อไป

ล่าสุด รัฐบาลเยอรมนีได้เชิญตัวแทน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ตัวแทนสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ตัวแทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ดูงานด้านการเลือกตั้ง ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในช่วงระหว่างวันที่ 15-20 มี.ค.นี้ โดยรัฐบาลเยอรมนีจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด โดยคณะดูงานเลือกตั้ง มีจำนวน 9 คน คือ 1. ตัวแทน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ เลขานุการ กมธ. ยกร่างฯ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกและที่ปรึกษา กมธ.ยกร่างฯ ตัวแทน กกต. 3 คน ได้แก่ นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. นายบุญส่ง น้อยโสภณ กกต. ด้านสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย นายประวิช รัตนเพียร กกต.ด้านกิจการการมีส่วนร่วม

ตัวแทนสภาปฏิรูปแห่งชาติ 2 คน ได้แก่ น.ส.ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) คนที่ 2 นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานกมธ. ปฏิรูปการเมือง สปช. และมีชื่อนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการด้านกฎหมายที่เป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งแบบเยอรมนี ร่วมคณะเดินทางด้วย

รบ.เยอรมนีเชิญ กมธ.ยกร่างฯ ดูงานเลือกตั้ง ด้าน "บวรศักดิ์" นำทีมพร้อม 3 เสือ กกต. 22 ก.พ. 2558 12:07 22 ก.พ. 2558 13:54 ไทยรัฐ