วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Leave for a place

ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังถึงการสัมภาษณ์รับ สมัครงาน เมื่อถูกถามว่า เมื่อเช้าคุณออกจาก บ้านกี่โมง ผู้มาสัมภาษณ์ตอบว่า...✘...I left from the house at six this morning. เช้านี้ ดิฉันออกจากบ้านเมื่อตอนเวลาหกโมงค่ะ

l,ผู้อ่านท่านครับ...✘...leave from the place ไม่มีนะครับ ท่านเดินทางออกจากสถานที่ใด ท่านใช้...✔...leave the place นั้นได้เลยครับ อย่างประโยคข้างบน ถ้าจะตอบให้ถูกต้อง ผู้ตอบจะต้องตอบว่า...✔...I left the house at six this morning.

คอนนี (Connie) พูดถึงภารกิจประจำวันของเธอให้เราฟังว่า ...✔...I often leave the house at seven in the morning.

อีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนไทยของเรามักจะใช้ผิด ก็คือ ออกจากสถานที่หนึ่งจะไปยังอีกสถานที่หนึ่ง เรามักจะเอา preposition ‘to’ มาใช้ ซึ่งไม่ถูกต้องครับ ไปเยี่ยมครอบครัวมัวไรซ์ (Maurice) เห็นลูกสาวคนเล็กของครอบครัวนี้เตรียมกระเป๋าเดินทาง เมื่อถูกเราถาม เธอตอบว่า...✔...I am leaving for India. หนูกำลังจะไปอินเดียค่ะ

...✘...leave to a place

...✔...leave for a place

โลลิตา (Lalita) เล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของเธอตอนหนึ่ง...✔...In 1990 I left Thailand for Australia. ใน ค.ศ.1990 ออกจากไทยไปออสเตรเลียค่ะ.

คุณนิติ นวรัตน์

22 ก.พ. 2558 11:02 22 ก.พ. 2558 11:02 ไทยรัฐ