วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน

โดย สหบาท

ตามที่ สหบาท เคยเผยพฤติกรรมเร่ขายบัตรคอนเสิร์ตอ้าง ชมรม เพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจ นำรายได้ไปช่วยเหลือตำรวจ เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2557 ทำให้เกิดข้อแคลงใจสงสัยเป็นชมรมที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

สหบาท ตรวจสอบกับผู้บังคับบัญชาแล้วขอชี้แจงว่า พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ ผกก.สภ.ธงชัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ เป็นชมรมที่มีอยู่จริง ตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 สมัยนั่ง สวญ.สภ.โพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม ตามแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2550-2554

โดยยอมสละทรัพย์ส่วนตัวนำรายได้จากการใช้สิทธิเผยแพร่ลิขสิทธิ์งานเพลงของตัวเอง ในการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเพื่อนช่วยเพื่อนและจำหน่ายซีดีเพลงลิขสิทธิ์ของตัวเองที่สร้างสรรค์ขึ้นไปทำประโยชน์คืนสู่สังคม

มิได้เป็นการเรี่ยไร หรือขอบริจาค เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย

ตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่างยอมรับว่า เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

จัดกิจกรรมคอนเสิร์ต “ธรรมะคละกับเสียงเพลง” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต กับ ผู้กำกับไก่ หลังคลอดอัลบั้มเทศน์กับเพลง หิริโอตตัปปะ ธรรมคุ้มครองโลก และคอนเสิร์ต ความฝันของแผ่นดินกับ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เป็นรายได้สนับสนุนแผนงานการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด

มอบเงินส่วนหนึ่งให้แก่ โครงการ ครู D.A.R.E และสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

อีกทั้งสนับสนุนเสื้อเกราะกันกระสุนปืน และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ตำรวจ 3 จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่อง นับเป็นการทุ่มเทเสียสละเพื่อสังคมอย่างแท้จริง

พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ยังได้รับโล่รางวัลทำคุณงามความดีแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามโครงการ “ทำดีติดดาว” สมัย พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เป็น ผบ.ตร. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2554 ซึ่งเป็นตำรวจสัญญาบัตรเพียงนายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

ตลอด 6 ปีนับจากการก่อตั้งตามแนวคิดที่อยากหารายได้สนับสนุนเพื่อนตำรวจในเรื่องต่างๆ ที่สวัสดิการขององค์กรมีไม่มากพอ พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ทำด้วยใจ และสมาชิกในชมรมก็ไม่เคยแอบอ้างแต่อย่างไร

มีผลงานเป็นรูปธรรม มีหนังสือขอบคุณเป็นรางวัลความทุ่มเทการันตี

สามารถตรวจสอบและอธิบายต่อสาธารณชนได้อย่างสง่างาม.

สหบาท

22 ก.พ. 2558 10:20 22 ก.พ. 2558 10:20 ไทยรัฐ