วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประเทศมาตรฐานสากลเกรด A

วัดลาดบัวขาว เป็นวัดเพียงแห่งเดียวในเขตสะพานสูง กรุงเทพฯ สร้างโดยพระยาราชโยธา (เนียม สิงหเสนี) และพระยาสุเรนทร์ (พึ่ง สิงหเสนี) เมื่อ พ.ศ.2415 หรือ 143 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่าวัดลาดบัวขาว เพราะตั้งอยู่ใกล้กับบึงซึ่งมีดอกบัวสีขาวมาก

เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดคือ หลวงปู่ทอง อายะนะ ท่านที่ไปกราบหลวงปู่ทอง ผมแนะนำให้ซื้อหนังสือรวมเล่ม ‘เปิดฟ้าส่องโลก’ และ ‘เปิดฟ้าภาษาโลก’ ปกติขายเล่มละ 250 และ 125 บาท แต่ที่วัดลาดบัวขาวขายเพียงเล่มละ 50 บาท เงินทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่วัดจะเก็บและนำไปทอดกฐิน ซึ่งปีนี้จะทอดเวลา 09.09 น. วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ไปวัดง่ายที่สุดก็คือเข้าทางซอยรามคำแหง 118 (หมู่บ้านพฤกษชาติ) ครับ

ผมอยากให้เราพ้นจากระดับ 3 ของประกาศการค้ามนุษย์ที่อเมริกาตราหน้าว่าเราเป็นประเทศที่ไม่ดำเนินตามกำหนดของกฎหมาย TVPA ของสหรัฐฯ ที่แบ่งประเทศต่างๆ ไว้ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ประเทศที่ดำเนินการเต็มทุกข้อในการขจัดการลักลอบค้ามนุษย์ ระดับที่ 2 ก็ประเทศที่ดำเนินการตามมาตรฐานได้ไม่ครบ แต่มีความพยายามดำเนินการ และในระดับที่ 2 ยังมีกลุ่มประเทศที่ถูกจับตามอง หรือ Watch list และในระดับที่ 3 ก็คือ ประเทศที่ไม่มีการดำเนินการตามกำหนดของกฎหมาย TVPA และก็จะถูกลงโทษ

ผมเห็นว่า TIP Report ของสหรัฐฯไม่ยุติธรรม เพราะเป็นการประกาศของสหรัฐฯเพียงฝ่ายเดียว แล้วประเทศคอหอยลูกกระเดือกของอเมริกาก็เอาผลของการจัดระดับไปเลือกปฏิบัติกับประเทศที่โดนจัดอยู่ในระดับ 3 เช่นการไม่ซื้อสินค้า

แทนที่จะเอากฎหมายอเมริกันเพียงประเทศเดียวมาเป็นหลัก ผมเห็นว่าเราทั้งภูมิภาคและทั้งโลกควรสร้างกลไกของเรากันเอง ผมอยากให้รัฐบาลไทยโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์+ กระทรวงแรงงาน มุ่งไปที่องค์กรอื่นด้วย อย่างเช่น ARTIP หรือโครงการลักลอบขนย้ายมนุษย์ของภูมิภาคเอเชีย ที่เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2549 ซึ่งก่อตั้งโดยกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และอินโดนีเซีย เข้ามาร่วมด้วยเมื่อ พ.ศ.2550

ระหว่าง พ.ศ.2546–2549 เราก็มีข้อตกลงที่เรียกว่า ARCPPT ที่ร่วมมือประสานงานแก้ไขอาชญากรรมอันเกิดจากการลักพาคนไปขายในกัมพูชา ลาว และไทย หลังจากนั้น จึงเติบโตมาเป็นโครงการลักลอบขนย้ายค้ามนุษย์ของภูมิภาคเอเชียนี่แหละ

ที่ผมเสียดายที่สุดเลยก็คือ รัฐมนตรีของเราแต่ละท่านขาดพื้นฐานในเรื่องเหล่านี้ นโยบายของรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยก็ไม่เป็นรูปธรรม ทั้งที่การค้ามนุษย์เป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่โลกใช้ตัดสินประเทศใดประเทศหนึ่งว่าเป็นประเทศดีหรือเลว เป็นประเทศมีคุณธรรมหรือไม่มี เป็นประเทศมีมาตรฐานและน่าคบค้าสมาคมหรือเปล่า? ฯลฯ

นอกจากนั้น เรายังมี COMMIT Process หรือ ‘กระบวนการความริเริ่มระดับรัฐมนตรีของประเทศติดลุ่มน้ำโขงในการประสานงานการต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์’ ที่เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2546 มีการประชุมตัวแทนในเขตมหานทีลุ่มน้ำโขง และมีการตกลงร่วมกันในเดือนตุลาคม 2547มีสมาชิกคือกัมพูชา จีน ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม

10 ปีที่ผ่านมา ถ้าเรามุ่งมั่นกับ COMMIT Process ป่านนี้ เราเป็นประเทศชื่อบวกติดลำดับโลกในเรื่องต่อต้านการค้ามนุษย์ไปแล้ว เพราะในภูมิภาคนี้มีงานที่สามารถโชว์ให้โลกเห็นได้เยอะ เช่นการขนย้ายคนจากกัมพูชา จีน ลาว เวียดนาม และเมียนมาร์มาไทย เพื่อใช้ประโยชน์แรงงานและด้านเพศ การขนย้ายเด็กกัมพูชาเพื่อมาเป็นขอทาน ฯลฯ

ถ้าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เราช่วยป้องกันไม่ให้มีขบวนการขนย้ายเด็กผู้หญิงและผู้หญิงจากเวียดนาม ลาว เมียนมาร์ ไปยังประเทศจีน เพื่อบังคับแต่งงาน และบังคับรับเด็กชายเป็นบุตรบุญธรรม ป่านนี้เราเด่นดังในเวทีโลกทางด้านนี้ไปแล้ว

เราต้องป้องกันไม่ให้อเมริกาโยนข้อหาใส่เราซี้ซั้ว แบบที่เคยทำสำเร็จมาแล้วกับประเทศอื่น (เช่นโยนใส่อิรัก ลิเบีย อิหร่าน ฯลฯ) เราก็เห็นแล้วนะครับว่า ประเทศที่โดนอเมริกาโยนขี้ใส่นั้น เดี้ยงทุกราย เราจึงต้องป้องกันดักไว้ก่อน การดักของเราก็คือมุ่งทำงานป้องการค้ามนุษย์ของจริง จับจริง ลงโทษจริง ทำงานร่วมกับองค์กรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จากภูมิภาคอื่นและสหประชาชาติ องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างรัฐ

ทรัพยากรมนุษย์พันธุ์ไทย 67 ล้านคนนี้ ถ้ามีความเข้าใจในแนวโน้มและมาตรฐานโลกอย่างกระจ่างชัด ผมเชื่อว่าเราสร้างชื่อเสียงประเทศของเราขึ้นไปใหม่ได้ไม่ยาก

โดยเฉพาะด้านการค้ามนุษย์

ถ้าช่วยกันทำ เราทำได้ดีกว่าอเมริกาเยอะ.

คุณนิติ นวรัตน์

22 ก.พ. 2558 07:44 22 ก.พ. 2558 07:44 ไทยรัฐ