วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


คลิกเดียวรู้ 'ปฏิทินศึกษา' พาไปทัวร์ทั่วทุกมหา'ลัย

อรุณสวัสดิ์วันพักผ่อนที่แสนสบายๆ ท่ามกลางอากาศที่แสนจะแปรปรวน ทั้งฝนตก แดดออก อากาศแบบนี้อาจทำใครหลายคนป่วยได้ ดังนั้นจงรักษาสุขภาพไว้ให้ดี จะได้ไม่กระทบงาน กระทบเรียน กระทบในสิ่งที่ตั้งใจทำ

วันนี้ไทยรัฐออนไลน์มีคอลัมน์ใหม่ชื่อว่า "ปฏิทินศึกษา" มานำเสนอ โดยจะหยิบยกเรื่องราวของตารางกิจกรรมดีๆ นิทรรศการ งานประกวด ละครเวที ข่าวสารที่น่าสนใจภายในรั้วมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาต่างๆ มาอัพเดตกันว่า มีอะไรดี น่าทำ น่าร่วมกิจกรรมบ้าง

มาๆ ตามมาดู "ปฏิทินศึกษา" สัปดาห์นี้จะมีอะไรมาแนะนำบ้าง

- นิทรรศการ "หัตถกรรมพื้นเมืองอันวิจิตรงดงามแห่งภูมิภาคโทโฮขุ จากประเทศญี่ปุ่น"

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการ "หัตถกรรม พื้นเมืองอันวิจิตรงดงามแห่งภูมิภาคโทโฮขุ จากประเทศญี่ปุ่น" จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้-27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-17.00 น. (หยุดวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องนิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

นิทรรศการ "หัตถกรรมพื้นเมืองอันวิจิตรงดงามแห่งภูมิภาคโทโฮขุ จากประเทศญี่ปุ่น" จัดแสดงผลงานงานเทคนิคชั้นสูงทางด้านศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมที่ฟูมฟักมาในภูมิภาคโทโฮขุของญี่ปุ่น จำนวน 70 ชิ้น ประกอบด้วย เครื่องเงิน เครื่องเคลือบดินเผา งานปัก สิ่งทอ เครื่องจักสาน งานดัดไม้ เครื่องโลหะ และงานวาดระบายสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันที่ใช้กันมาในญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตกาล ผู้ชมจะได้รับรู้ถึงมรดกทางศิลปะและหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์อันดึงดูดของโทโฮขุจากความงามของผลงานศิลปหัตถกรรมเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้มาจากการใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ รวมถึงทักษะฝีมือ และความชำนาญที่พัฒนาขึ้นจากภูมิปัญญาเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ โทร. 0-2218-3634-5

- งานรำลึก 100 ปี อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานวันอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ช่วงเช้าจัดให้มีพิธีสงฆ์ และการเสวนา หัวข้อ คอร์รัปชัน : สถานการณ์ การแก้ปัญหาและการอยู่รอด โดยวิทยากรร่วมเสวนาจากฝ่ายบริหารราชการแผ่นดิน ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายวิชาการ อาทิ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ พลตำรวจเอก ดร.วัชรพล ประสานราชกิจ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ (ผู้อำนวยการสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่ง มธ.) นายแพทย์สุรณรงค์ ศรีสุวรรณ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม)

- นิทรรศการ "ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์" ครั้งที่ 3 

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ขอเชิญชม นิทรรศการ "ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์" ครั้งที่ 3 นิทรรศการผลงานภาพถ่าย จิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสมและเซรามิกส์ของผู้บริหารและคณาจารย์จุฬาฯ จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์-17 มีนาคม 2558 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์" เป็นนิทรรศการที่ริเริ่มโดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้นำผลงานทัศนศิลป์และศิลปะประเภทต่างๆ มาจัดแสดง นิทรรศการนี้จึงเป็นที่พบปะจัดแสดงผลงานทางศิลปะปีละครั้ง ตลอดจนแลกเปลี่ยนทัศนะแห่งศาสตร์อันอาจแตกต่างหรือสอดคล้องกัน

นิทรรศการ "ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์" จัด ณ พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเติมได้ที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โทร. 0-2218-3709 

- เสวนาเรื่อง "ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ หรือ ประวัติศาสตร์อิงภาพยนตร์"

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ หรือ ประวัติศาสตร์อิงภาพยนตร์" อรรถรสและความบันเทิง กลับการเป็นการบิดเบือนข้อมูลทางประวัติศาสตร์แบบจงใจและไม่ได้จงใจ เสวนาโดย อาจารย์ ดร.จิราธร ชาติคีรี อาจารย์ ดร.เทพ บุญตานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ สำรองที่นั่งได้ที่ คุณฤทัย ชุมเปีย และคุณณัฏฐ์ชญา แห่งหน โทร. 0-2441-4140 หรืออีเมล aa.la.mu@hotmail.com

- ละครเวทีเรื่อง "แต่บ แตบ ตะแล้บ แตบแตบ"

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง “แต่บ แตบ ตะแล้บ แตบแตบ” ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในโครงการเฉลิมฉลองวาระหกสิบพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการแสดงนี้ ได้อัญเชิญพระราชนิพนธ์นิทานประกอบภาพฝีพระหัตถ์ส่วนพระองค์ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์การแสดงในรูปแบบการแสดงนิทานเพลงสมัยใหม่สำหรับ เยาวชน และครอบครัว ประกอบหุ่นหลากมิติ ใช้หุ่นเชิดหลายขนาดและหุ่นเงาอาเซียน ทั้งนี้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการแสดงรอบปฐมทัศน์ เวลา 18.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-1559-7252, E-mail : Ticketdramacu@gmail.com, facebook : Drama Arts Chula

- เทศกาลละครสารนิพนธ์ สาขาวิชาการละคร

สาขาวิชาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเทศการละครสารนิพนธ์ สาขาวิชาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต โดยรอบการแสดงในวันจันทร์-วันศุกร์ จัดแสดงเวลา 19.00 น. วันเสาร์ จัดแสดงเวลา 14.00 น. และ 19.00 น.

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมละครสารนิพนธ์ สามารถติดต่อจองบัตรได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร. 08-8970-1319

- ประกวดเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประกวดเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ รางวัลเงินทุน รศ.ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ ประจำปี 2558 ชิงรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เรื่องสั้นที่ส่งประกวดต้องมีเนื้อหาที่มุ่งส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรม และมุ่งต่อต้านกระแสสังคมที่มีแนวโน้มไปในด้านวัตถุนิยม เป็นเรื่องสั้นที่ใช้ภาษาอังกฤษถูกต้องและมิได้ลอกเลียนมาจากผู้อื่น ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีสัญชาติไทย และมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งได้เพียง 1 ผลงาน โดยส่งมาที่หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร. 0-2218-4707 หรือติดตามข้อมูลได้ที่ www.arts.chula.ac.th

- เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 อายุระหว่าง 16-40 ปี

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dentistry.tu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2986-9213 ต่อ 7125 ในวันและเวลาราชการ

- "SPU ติวครบเซ็ต Get Brighter Future (GAT PAT)"

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมมือกับเว็บไซต์ Eduzone จัดกิจกรรม “SPU ติวครบเซ็ต Get Brighter Future (GAT PAT)” เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมทั้งควรได้รับความรู้เกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต ณ บัวหลวง แกรนด์รูม เวลา 09.00 - 16.00 น. ของวันที่ 26 ก.พ. 2558

- มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม IELTS Success

IELTS Success จัดอบรมโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร IELTS เหมาะสำหรับบุคคลที่จะไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศและหลักสูตรอินเตอร์ทุกมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ สอน การฟัง พูด อ่านและเขียน เน้นทำข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่างๆ มากมาย ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียนและหลังจบการอบรมสอนสดทุกรอบ สอนครบและตรงประเด็น บรรยากาศเป็นกันเอง เรียนแล้วไม่เครียด พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามได้ 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15 มีนาคม 2558 และเปิดอบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม-11 เมษายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยบริการวิชาการ โทร. 0-2441-4140 

- บรรยายการสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ระดับปริญญาโท-เอก สายอาชีพ ทำวิจัย หรือศึกษาดูงาน เข้าร่วมฟังบรรยายการสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Endeavour Scholarships and Fellowships) โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี บรรยายเป็นภาษาไทยและไม่เสียค่าใช้จ่าย นิสิตที่เข้าร่วมฟังการบรรยายจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม กรุณาสำรองที่นั่งภายในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

สำรองที่นั่ง ได้ที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4156 และ 4158-9 หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 0-2942-8858

- มอบทุนผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีไทยหรือนาฏศิลป์ 29 ทุน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย หรือนาฏศิลป์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รายละเอียดรับสมัครทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ จำนวน 29 ทุน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้-3 เมษายน 2558 กำหนดสอบภาคปฏิบัติ 22 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 เมษายน 2558 สอบสัมภาษณ์ 24 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 28 เมษายน 2558

- สนับสนุนทุนการศึกษา ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับเพื่อนจาก ASEAN 10 ประเทศ!

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) 10 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ไทย ได้คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีศักยภาพสูงของทุกประเทศ เพื่อรับทุนการศึกษา “ASEAN Network” โดยนักศึกษาจากกลุ่มประเทศเหล่านี้ จะร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อสร้างเครือข่าย เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการเปิดวิสัยทัศน์เด็กไทย ให้ก้าวไกลในอาเซียน

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.bu.ac.th/admissions/aseannetwork/ หรือสอบถามเพิ่มเติม 09-2526-8450 และ 09-4490-3491

กลับมาพบกันใหม่คราวหน้า ปฏิทินศึกษา จะมีเรื่องราวอะไรมาฝาก อดใจรอสักหน่อยนะจ๊ะ

อรุณสวัสดิ์วันพักผ่อนที่แสนสบายๆ ท่ามกลางอากาศที่แสนจะแปรปรวน ทั้งฝนตก แดดออก อากาศแบบนี้อาจทำใครหลายคนป่วยได้ ดังนั้นจงรักษาสุขภาพไว้ให้ดี จะได้ไม่กระทบงาน กระทบเรียน กระทบในสิ่งที่ตั้งใจทำ วันนี้ไทยรัฐออนไลน์มีคอลัมน์ใหม่.. 21 ก.พ. 2558 14:22 23 ก.พ. 2558 09:26 ไทยรัฐ