วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คลิกเดียวรู้ 'ปฏิทินศึกษา' พาไปทัวร์ทั่วทุกมหา'ลัย

คลิกเดียวรู้ 'ปฏิทินศึกษา' พาไปทัวร์ทั่วทุกมหา'ลัย

  • Share:

อรุณสวัสดิ์วันพักผ่อนที่แสนสบายๆ ท่ามกลางอากาศที่แสนจะแปรปรวน ทั้งฝนตก แดดออก อากาศแบบนี้อาจทำใครหลายคนป่วยได้ ดังนั้นจงรักษาสุขภาพไว้ให้ดี จะได้ไม่กระทบงาน กระทบเรียน กระทบในสิ่งที่ตั้งใจทำ

วันนี้ไทยรัฐออนไลน์มีคอลัมน์ใหม่ชื่อว่า "ปฏิทินศึกษา" มานำเสนอ โดยจะหยิบยกเรื่องราวของตารางกิจกรรมดีๆ นิทรรศการ งานประกวด ละครเวที ข่าวสารที่น่าสนใจภายในรั้วมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาต่างๆ มาอัพเดตกันว่า มีอะไรดี น่าทำ น่าร่วมกิจกรรมบ้าง

มาๆ ตามมาดู "ปฏิทินศึกษา" สัปดาห์นี้จะมีอะไรมาแนะนำบ้าง

วัฒนธรรมญี่ปุ่น

- นิทรรศการ "หัตถกรรมพื้นเมืองอันวิจิตรงดงามแห่งภูมิภาคโทโฮขุ จากประเทศญี่ปุ่น"

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการ "หัตถกรรม พื้นเมืองอันวิจิตรงดงามแห่งภูมิภาคโทโฮขุ จากประเทศญี่ปุ่น" จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้-27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-17.00 น. (หยุดวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องนิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

นิทรรศการ "หัตถกรรมพื้นเมืองอันวิจิตรงดงามแห่งภูมิภาคโทโฮขุ จากประเทศญี่ปุ่น" จัดแสดงผลงานงานเทคนิคชั้นสูงทางด้านศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมที่ฟูมฟักมาในภูมิภาคโทโฮขุของญี่ปุ่น จำนวน 70 ชิ้น ประกอบด้วย เครื่องเงิน เครื่องเคลือบดินเผา งานปัก สิ่งทอ เครื่องจักสาน งานดัดไม้ เครื่องโลหะ และงานวาดระบายสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันที่ใช้กันมาในญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตกาล ผู้ชมจะได้รับรู้ถึงมรดกทางศิลปะและหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์อันดึงดูดของโทโฮขุจากความงามของผลงานศิลปหัตถกรรมเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้มาจากการใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ รวมถึงทักษะฝีมือ และความชำนาญที่พัฒนาขึ้นจากภูมิปัญญาเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ โทร. 0-2218-3634-5

- งานรำลึก 100 ปี อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานวันอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ช่วงเช้าจัดให้มีพิธีสงฆ์ และการเสวนา หัวข้อ คอร์รัปชัน : สถานการณ์ การแก้ปัญหาและการอยู่รอด โดยวิทยากรร่วมเสวนาจากฝ่ายบริหารราชการแผ่นดิน ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายวิชาการ อาทิ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ พลตำรวจเอก ดร.วัชรพล ประสานราชกิจ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ (ผู้อำนวยการสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่ง มธ.) นายแพทย์สุรณรงค์ ศรีสุวรรณ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม)

- นิทรรศการ "ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์" ครั้งที่ 3 

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ขอเชิญชม นิทรรศการ "ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์" ครั้งที่ 3 นิทรรศการผลงานภาพถ่าย จิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสมและเซรามิกส์ของผู้บริหารและคณาจารย์จุฬาฯ จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์-17 มีนาคม 2558 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์" เป็นนิทรรศการที่ริเริ่มโดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้นำผลงานทัศนศิลป์และศิลปะประเภทต่างๆ มาจัดแสดง นิทรรศการนี้จึงเป็นที่พบปะจัดแสดงผลงานทางศิลปะปีละครั้ง ตลอดจนแลกเปลี่ยนทัศนะแห่งศาสตร์อันอาจแตกต่างหรือสอดคล้องกัน

นิทรรศการ "ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์" จัด ณ พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเติมได้ที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โทร. 0-2218-3709 

- เสวนาเรื่อง "ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ หรือ ประวัติศาสตร์อิงภาพยนตร์"

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ หรือ ประวัติศาสตร์อิงภาพยนตร์" อรรถรสและความบันเทิง กลับการเป็นการบิดเบือนข้อมูลทางประวัติศาสตร์แบบจงใจและไม่ได้จงใจ เสวนาโดย อาจารย์ ดร.จิราธร ชาติคีรี อาจารย์ ดร.เทพ บุญตานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ สำรองที่นั่งได้ที่ คุณฤทัย ชุมเปีย และคุณณัฏฐ์ชญา แห่งหน โทร. 0-2441-4140 หรืออีเมล aa.la.mu@hotmail.com

- ละครเวทีเรื่อง "แต่บ แตบ ตะแล้บ แตบแตบ"

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง “แต่บ แตบ ตะแล้บ แตบแตบ” ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในโครงการเฉลิมฉลองวาระหกสิบพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการแสดงนี้ ได้อัญเชิญพระราชนิพนธ์นิทานประกอบภาพฝีพระหัตถ์ส่วนพระองค์ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์การแสดงในรูปแบบการแสดงนิทานเพลงสมัยใหม่สำหรับ เยาวชน และครอบครัว ประกอบหุ่นหลากมิติ ใช้หุ่นเชิดหลายขนาดและหุ่นเงาอาเซียน ทั้งนี้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการแสดงรอบปฐมทัศน์ เวลา 18.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-1559-7252, E-mail : Ticketdramacu@gmail.com, facebook : Drama Arts Chula

- เทศกาลละครสารนิพนธ์ สาขาวิชาการละคร

สาขาวิชาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเทศการละครสารนิพนธ์ สาขาวิชาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต โดยรอบการแสดงในวันจันทร์-วันศุกร์ จัดแสดงเวลา 19.00 น. วันเสาร์ จัดแสดงเวลา 14.00 น. และ 19.00 น.

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมละครสารนิพนธ์ สามารถติดต่อจองบัตรได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร. 08-8970-1319

- ประกวดเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประกวดเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ รางวัลเงินทุน รศ.ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ ประจำปี 2558 ชิงรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เรื่องสั้นที่ส่งประกวดต้องมีเนื้อหาที่มุ่งส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรม และมุ่งต่อต้านกระแสสังคมที่มีแนวโน้มไปในด้านวัตถุนิยม เป็นเรื่องสั้นที่ใช้ภาษาอังกฤษถูกต้องและมิได้ลอกเลียนมาจากผู้อื่น ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีสัญชาติไทย และมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งได้เพียง 1 ผลงาน โดยส่งมาที่หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร. 0-2218-4707 หรือติดตามข้อมูลได้ที่ www.arts.chula.ac.th

ผู้ช่วยทันตแพทย์

- เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 อายุระหว่าง 16-40 ปี

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dentistry.tu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2986-9213 ต่อ 7125 ในวันและเวลาราชการ

- "SPU ติวครบเซ็ต Get Brighter Future (GAT PAT)"

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมมือกับเว็บไซต์ Eduzone จัดกิจกรรม “SPU ติวครบเซ็ต Get Brighter Future (GAT PAT)” เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมทั้งควรได้รับความรู้เกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต ณ บัวหลวง แกรนด์รูม เวลา 09.00 - 16.00 น. ของวันที่ 26 ก.พ. 2558

- มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม IELTS Success

IELTS Success จัดอบรมโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร IELTS เหมาะสำหรับบุคคลที่จะไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศและหลักสูตรอินเตอร์ทุกมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ สอน การฟัง พูด อ่านและเขียน เน้นทำข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่างๆ มากมาย ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียนและหลังจบการอบรมสอนสดทุกรอบ สอนครบและตรงประเด็น บรรยากาศเป็นกันเอง เรียนแล้วไม่เครียด พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามได้ 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15 มีนาคม 2558 และเปิดอบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม-11 เมษายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยบริการวิชาการ โทร. 0-2441-4140 

ออสเตรเลีย

- บรรยายการสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ระดับปริญญาโท-เอก สายอาชีพ ทำวิจัย หรือศึกษาดูงาน เข้าร่วมฟังบรรยายการสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Endeavour Scholarships and Fellowships) โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี บรรยายเป็นภาษาไทยและไม่เสียค่าใช้จ่าย นิสิตที่เข้าร่วมฟังการบรรยายจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม กรุณาสำรองที่นั่งภายในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

สำรองที่นั่ง ได้ที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4156 และ 4158-9 หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 0-2942-8858

- มอบทุนผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีไทยหรือนาฏศิลป์ 29 ทุน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย หรือนาฏศิลป์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รายละเอียดรับสมัครทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ จำนวน 29 ทุน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้-3 เมษายน 2558 กำหนดสอบภาคปฏิบัติ 22 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 เมษายน 2558 สอบสัมภาษณ์ 24 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 28 เมษายน 2558

- สนับสนุนทุนการศึกษา ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับเพื่อนจาก ASEAN 10 ประเทศ!

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) 10 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ไทย ได้คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีศักยภาพสูงของทุกประเทศ เพื่อรับทุนการศึกษา “ASEAN Network” โดยนักศึกษาจากกลุ่มประเทศเหล่านี้ จะร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อสร้างเครือข่าย เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการเปิดวิสัยทัศน์เด็กไทย ให้ก้าวไกลในอาเซียน

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.bu.ac.th/admissions/aseannetwork/ หรือสอบถามเพิ่มเติม 09-2526-8450 และ 09-4490-3491

กลับมาพบกันใหม่คราวหน้า ปฏิทินศึกษา จะมีเรื่องราวอะไรมาฝาก อดใจรอสักหน่อยนะจ๊ะ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้