วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นัมเบอร์วัน KIDS 22/02/58

การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการศึกษาหาความรู้เรื่องรอบตัว เพื่อพัฒนาสติปัญญาของตนเองเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม นัมเบอร์วันคิดส์ สัปดาห์นี้ เป็นน้องๆ ยุวมัคคุเทศก์ ประจำการที่ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวภายใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จ.อุดรธานี

น้องเอิร์น...น.ส.ทัศนพรรณ คงปรีชา ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา กล่าวว่า “หนูสมัครคัดเลือกเข้าเป็นมัคคุเทศก์น้อย เพราะส่วนตัวมีจิตอาสา และรักบ้านเกิด จึงอยากให้นักท่องเที่ยวมารู้จักและร่วมภาคภูมิใจในบ้านเกิดของเรา ซึ่งมีมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกโลก โดยต้องศึกษาความเป็นมา วิถีชีวิต ของชาวบ้านเชียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาการขุดค้น โบราณวัตถุในยุคต่างๆ จากผู้เฒ่าผู้แก่ท้องถิ่น และเอกสารหนังสือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตนเอง และถ่ายทอดแก่นักท่องเที่ยวด้วยความถูกต้องและจริงใจ”

น้องอาร์ท...ด.ช. วิทวัส นามคำมูล ป.5 โรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด) บอกว่า “ผมรับหน้าที่บรรยายให้ความรู้ห้องเทิดพระเกียรติ ซึ่งเป็นการขุดค้นทางโบราณคดี โดยพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรงานขุดค้น สำหรับหน้าที่มัคคุเทศก์น้อย นอกจากการบรรยายให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องมีอัธยาศัยที่ดี มีมารยาท มีความตรงต่อเวลา ขยันหมั่นศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะหากเราให้ข้อมูลที่ผิดพลาดแก่นักท่องเที่ยวจะทำให้เค้ารับรู้อย่างผิดๆ ไม่เป็นผลดีต่อการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมจำนวนมาก”

น้องต้า...ด.ญ. ธันยพร โพนทอง ป.6 จาก ร.ร.เดียวกับน้องอาร์ทเล่าว่า “กว่าจะมาเป็นยุวมัคคุเทศก์ ต้องผ่านการทดสอบมาหลายขั้นตอน ทั้งการยิ้ม การยืน บุคลิกภาพ การพูด การกล้าแสดงออก และความมั่นใจ เมื่อผ่านจุดนี้มาได้ก็จะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงอย่างรอบด้าน ทั้งจากหนังสือ เอกสาร แผ่นพับ และจากเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ แล้วนำความรู้ที่ได้มาจดบันทึก ท่องจำบ่อยๆ เพื่อให้จำได้ โดยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือ การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้ม สร้างมิตรภาพที่ดี พร้อมทั้งอธิบายให้ความรู้ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจอย่างง่ายๆ ในแต่ละจุด โดยจะแบ่งหน้าที่กับเพื่อนๆ ที่ประจำจุดต่างๆ รวม 9 ห้อง ประมาณ 20 คน เพื่อคอยสานต่อกันในการอธิบายเรื่องที่แต่ละคนถนัด”.

21 ก.พ. 2558 10:38 ไทยรัฐ