วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุบลฯ เอาจริงแก้ปัญหามลพิษ-ควันดำจับแน่!

อุบลฯ เตรียมตรวจจับรถยนต์ควันดำเกินมาตรฐานเริ่มมีนาคมนี้ หวังลดมลพิษ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยให้จังหวัดอุบลราชธานี มีคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี

นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เผยว่า กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดทำโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายในฐานะใช้กฎหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2539 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าของรถยนต์ ผู้ประกอบกิจการเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ ก่อให้เกิดความตระหนักถึงความจำเป็นและการให้ความร่วมมือในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้ระบายมลพิษเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยให้จังหวัดอุบลราชธานี มีคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี

ทั้งนี้ ได้กำหนดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถควันดำตามตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2539 ให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศจากรถยนต์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ และการตั้งจุดตรวจจับรถยนต์ควันดำเกินมาตรฐาน ประเภท รถบรรทุก รถโดยสาร รถยนต์ขนาดเล็ก รถเก๋ง รถปิกอัพ และรถตู้ เป็นต้น โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม 2558 ในพื้นที่กำหนด คือ เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลตำบลแสนสุข และองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยต่อไป.

อุบลฯ เตรียมตรวจจับรถยนต์ควันดำเกินมาตรฐานเริ่มมีนาคมนี้ หวังลดมลพิษ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยให้จังหวัดอุบลราชธานี มีคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี 21 ก.พ. 2558 10:34 21 ก.พ. 2558 12:21 ไทยรัฐ