วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯไปทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการรบแบบจู่โจม ณ พื้นที่การฝึก สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์.

21 ก.พ. 2558 04:11 21 ก.พ. 2558 04:12 ไทยรัฐ