วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถวายปริญญา “พระองค์ภาฯ”

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) กล่าวว่า ม.ร. กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556-2557 วันที่ 2-6 มี.ค.นี้ โอกาสนี้สภามหาวิทยาลัยทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังสตรีและเด็กติดห้องขัง รวมทั้งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

นอกจากนี้ ยังอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ที่อุทิศตนเพื่อสังคม อาทิ ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย ได้รับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลศึกษา นายปิ๊บ คงลายทอง ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย กรมศิลปากร ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และอนุมัติปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ 5 นายตำรวจ EOD ชุดปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ร.ต.ท.สนั่น สอนจันทร์ ด.ต.กฤษณะ แสงมณี ด.ต.อภิชาต ลือเรื่อง จ.ส.ต.ภาคภูมิ นราอวิรุทธ์ และ จ.ส.ต.สิทธิพงษ์ ศรีสังข์.

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) กล่าวว่า ม.ร. กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556-2557 วันที่ 2-6 มี.ค.นี้... 21 ก.พ. 2558 00:39 21 ก.พ. 2558 00:39 ไทยรัฐ