วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สศร.พัฒนาทักษะผู้พิการสายตา

สศร.พัฒนาทักษะผู้พิการสายตา

  • Share:

นายชาย นครชัย ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า สศร.ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย จัดโครงการฝึกฝนผู้ดวงตาพิการให้เขียนหนังสือรุ่นที่ 1 ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยพบว่า มีผู้พิการดวงตาและอาสาสมัครพี่เลี้ยงสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งจะได้เข้ารับฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น การฟังเพื่อจับใจความ การเล่าเรื่อง การฝึกฝนทักษะการเขียน การทำแบบฝึกหัดและเสริมสร้างทักษะด้านการเขียน สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือพร้อมภาพประกอบด้วยตนเองได้ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.มกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง และกาญจนา บุนนาค คณะ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาร่วมเป็นวิทยากร โดยกำหนดจัดการอบรม รวม 12 ครั้ง จนถึงเดือน ก.ย.นี้

นอกจากนี้ ยังดำเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทางสายตา และส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือมากขึ้น เช่น โครงการฝึกฝนผู้ดวงตาพิการให้เขียนหนังสือ โครงการพ่อแม่ลูกรู้จักอ่าน เขียนทำหนังสือ และโครงการมอบสมุดให้เด็กฝึกเขียนบันทึกตั้งแต่วัยเยาว์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้