วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โปรดเกล้าฯ 6 สำนัก 6 ผู้ตรวจ

โปรดเกล้าฯ 6 สำนัก 6 ผู้ตรวจ

  • Share:

“จรูญ” ผอ.ศึกษา, “กังวาฬ” ระบายน้ำ, ทวีศักดิ์ “สจส.” ตามคาด

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่า เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 58 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศเรื่องแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 12 ราย ดังนี้ 1.นางชนิศฏ์สรฐ์ สืบสังข์ ผู้ช่วยปลัด กทม. เป็น ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 2.นางดรุณี แสงเรืองอ่อน รอง ผอ.สำนักงบประมาณ กทม. เป็นผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 3.นางนงพะงา บุญปักษ์ รอง ผอ.สำนักการศึกษา เป็น ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 4.นายบัณฑิต วินิจฉัยกุล รอง ผอ.สำนักการระบายน้ำ เป็นผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 5.นางสาววิภาภรณ์ สรวงพนากุล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 6.นายศุภพงษ์ กฤษณพันธ์ รอง ผอ.สำนักเทศกิจ เป็นผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

7.นายจรูญ มีธนาถาวร รอง ผอ.สำนักพัฒนาสังคม เป็น ผอ.สำนักการศึกษา 8.นายกังวาฬ ดีสุวรรณ รอง ผอ.สำนักการระบายน้ำ เป็น ผอ.สำนักการระบายน้ำ 9.นายสุวพร เจิมรังษี รอง ผอ.สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว เป็น ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม 10.นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ รอง ผอ.สำนักการคลัง เป็น ผอ.สำนักการคลัง 11.นายโสภณ โพธิสป รอง ผอ.สำนักเทศกิจ เป็น ผอ.สำนักเทศกิจ 12.นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รอง ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง เป็น ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.2558.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้