วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“รณชิต” ฟ้องบอร์ดศาล ปค. ปลดรักษาการขัดกฎหมาย

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม. แจ้งว่า เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2558 นายรณชิต แย้มสอาด รองผู้ว่าการ รฟม. ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม. ทั้งคณะต่อศาลปกครองกลาง กล่าวหาว่า คณะกรรมการ รฟม.ดำเนินการผิดข้อกฎหมาย จากกรณีที่มีมติในการประชุมคณะกรรมการฯเมื่อวันที่ 19 ก.พ.58 ให้นายรณชิต รองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการฯ พ้นจากการรักษาการแทนผู้ว่าการ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.เป็นต้นไป เนื่องจากอยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย จึงไม่สมควรให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ ทั้งนี้ นายรณชิตระบุว่า มติดังกล่าวของคณะกรรมการ รฟม.ขัดต่อ พ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2543 เนื่องจากคณะกรรมการ รฟม.ไม่มีอำนาจดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ การแต่งตั้งรักษาการผู้ว่าการคนใหม่ ยังแต่งตั้งรองผู้ว่าการ ลำดับ 3 ขึ้นรักษาการ ในขณะนี้ตาม พ.ร.บ. รฟม. ปี 2543 กำหนดให้รักษาการแทนผู้ว่าการ จะต้องเป็นรองผู้ว่าการ ที่อาวุโสสูงสุด โดยมีรายงานว่า การฟ้องร้องครั้งนี้ นายรณชิตได้ร้องขอคุ้มครองฉุกเฉิน และศาลได้นัดให้มีการไต่สวนในวันอังคารที่ 24 ก.พ.2558

รายงานข่าวแจ้งว่า ความขัดแย้งภายในการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม.ครั้งนี้ สืบเนื่องจากการสรรหาผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม.คนใหม่ที่ว่างลง โดยก่อนหน้านี้ นายรณชิตซึ่งขณะนั้นอยู่ในฐานะรักษาการผู้ว่าการได้เคยร้องต่อศาลว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการลงสมัครผู้ว่าการ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาออกกฎห้ามรักษาการผู้ว่าการลงสมัคร อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการต่อไป และมีมติเลือกนายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล เป็นผู้ว่าการคนใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการเซ็นสัญญาว่าจ้าง จนล่าสุดคณะกรรมการ รฟม.มีมติให้นายรณชิตพ้นจากการรักษาการ ทำให้นายรณชิตยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอีกครั้ง.

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม. แจ้งว่า เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2558 นายรณชิต แย้มสอาด รองผู้ว่าการ รฟม. ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ (บอร์ด)... 21 ก.พ. 2558 00:01 21 ก.พ. 2558 00:03 ไทยรัฐ