วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไพบูลย์' เล็งสอบมหาเถรสมาคม หลังรับรอง 'ธัมมชโย'

'ไพบูลย์' ลั่น สอบ มหาเถรสมาคม มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ หลังมีมติรับรอง “ธัมมชโย” ไม่ปาราชิก ชี้เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมาย จะต้องถูกตรวจสอบการทำหน้าที่...
 
เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2558 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. กล่าวกับ "ไทยรัฐทีวี" ถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม มีมติว่าพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ไม่อาบัติปาราชิก ว่า จากนี้ไปจะตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการมหาเถรสมาคมว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เหตุใดจึงวินิจฉัยออกมาเช่นนี้ เพราะเท่ากับเป็นการยกเลิกพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชเมื่อปี 2542 ซึ่งมีพระวินิจฉัยใน 2 ประเด็น คือ การยักยอกทรัพย์ และการสอนที่บิดเบือนพระพุทธศาสนา โดยมหาเถรสมาคมชี้แจงแต่ประเด็นยักยอกทรัพย์เท่านั้น
 
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปฯ สนช. กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้พฤติกรรมการนำทรัพย์ของบุคคลอื่นมาเป็นของตัวเอง ยังคงทำต่อเนื่องมาจนในปัจจุบัน ล่าสุด กรณีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดถึงไปรับรองบุคคลเช่นนี้ ดังนั้นในฐานะที่มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายไม่ได้ตั้งโดยพุทธบัญญัติจะต้องถูกตรวจสอบ.

'ไพบูลย์' ลั่น สอบ มหาเถรสมาคม มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ หลังมีมติรับรอง “ธัมมชโย” ไม่ปาราชิก ชี้เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมาย จะต้องถูกตรวจสอบการทำหน้าที่... 20 ก.พ. 2558 22:58 21 ก.พ. 2558 08:03 ไทยรัฐ