วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กมธ.ยกร่างรธน.มีมติตั้ง 'กก.ปรองดอง'-ตรา พ.ร.ก.อภัยโทษฯ

ผลการประชุมของ กมธ.ยกร่างรธน.มีมติให้มีบทบัญญัติตั้งคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ พร้อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษแก่ผู้สำนึกผิด ยืนยันการอภัยโทษไม่ใช่การนิรโทษกรรม...

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2558 นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้พิจารณายกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ในภาค4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง โดยให้มีบทบัญญัติ หมวดว่าด้วยการสร้างความปรองดอง โดยกำหนดให้มีบทบัญญัติจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่ง ชาติ ประกอบด้วย กรรมการไม่เกิน15คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นฝักใฝ่ทางการ เมืองหรือความขัดแย้ง และผู้ซึ่งเป็นผู้นำความขัดแย้ง ส่วนที่มา วาระการดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้างความปรองดองแห่ง ชาติ บัญญัติ

โฆษกคณะ กมธ.ยกร่างรธน.กล่าวอีกว่า  คณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ศึกษาสาเหตุความขัดแย้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา รวมทั้งเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษแก่บุคคลซึ่งให้ความจริงอันเป็น ประโยชน์แก่การดำเนินงาน และผู้กระทำได้แสดงความสำนึกผิดต่อคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดอง แห่งชาติแล้ว การอภัยโทษ ให้เป็นอำนาจของประมุขของรัฐโดยการเสนอของนายกรัฐมนตรี พร้อมยืนยันการอภัยโทษไม่ใช่การนิรโทษกรรม

นายคำนูณ กล่าวด้วยว่า การให้สำนึกผิดต่อคณะกรรมการและอภัยโทษเป็นรูปแบบที่จำลองมาจากการสร้างความ ปรองดองของแอฟริกาใต้ โดยการอภัยโทษจะต้องยอมรับผิดก่อนถึงจะอภัยโทษได้ โดยไม่ใช่การนิรโทษกรรม แม้จะอภัยโทษแต่ความผิดยังคงอยู่ส่วน การประชุมของคณะกรรมาธิกานยกร่างรัฐธรรมนูญในสัปดาห์หน้า จะประชุมนอกสถานที่ ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยจะเข้าสู่การพิจารณาหมวดเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งและคณะรัฐมนตรี.

ผลการประชุมของ กมธ.ยกร่างรธน.มีมติให้มีบทบัญญัติตั้งคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ พร้อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษแก่ผู้สำนึกผิด ยืนยันการอภัยโทษไม่ใช่การนิรโทษกรรม... 20 ก.พ. 2558 22:54 21 ก.พ. 2558 01:03 ไทยรัฐ