วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติ มส. ชี้ขาด 'ธัมมชโย' ไม่ปาราชิก ไร้เจตนาโกงธรรมกาย (ชมคลิป)

มติมหาเถรสมาคม ยัน "ธัมมชโย" ไม่ปาราชิก ขาดจากความเป็นพระ อ้างไม่เจตนาโกง เพราะคืนทรัพย์สินให้ธรรมกายทั้งหมดแล้ว จึงไม่ขัดพระลิขิต สมเด็จพระสังฆราชฯ ยกเหตุบ้านเมืองกำลังปรองดอง...

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในการพิจารณา กรณีของ "พระเทพมหาญาณมุนี" หรือ พระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ปาราชิกขาดจากความเป็นภิกษุ ตามพระลิขิตของ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อปี 2542 กรณีทรัพย์สินที่ดิน 900 ล้านบาทของวัดพระธรรมกาย

ภายหลังการประชุม พระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) และนายสมชาย สุรชาตรี โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้แถลงผลการประชุม ว่า พระเทพญาณมหามุนี หรือพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ไม่ขาดปาราชิก ขาดจากความเป็นภิกษุ เนื่องจากได้มีการคืนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับทางวัดพระธรรมกายแล้ว ไม่มีเจตนาโกง จึงไม่ถือเป็นการขัดต่อพระลิขิตของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 แต่อย่างใด

โดยยืนตามคำตัดสินเดิมเมื่อปี 2549 พร้อมย้ำว่า ขออย่านำเรื่องเดิมมาพูดอีก ซึ่งบ้านเมืองกำลังจะปรองดองเป็นเรื่องสำคัญ โดยวินัยสงฆ์ต้องดูที่เจตนา

มติมหาเถรสมาคม ยัน "ธัมมชโย" ไม่ปาราชิก ขาดจากความเป็นพระ อ้างไม่เจตนาโกง เพราะคืนทรัพย์สินให้ธรรมกายทั้งหมดแล้ว จึงไม่ขัดพระลิขิต สมเด็จพระสังฆราชฯ ยกเหตุบ้านเมืองกำลังปรองดอง... 20 ก.พ. 2558 16:33 23 ก.พ. 2558 10:13 ไทยรัฐ