วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จ่าจังหวัด–ป้องกันจังหวัด

จ่าจังหวัด–ป้องกันจังหวัด

โดย ซี.12
21 ก.พ. 2558 05:01 น.
  • Share:

ยังมีเรื่องติดพันเกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการของกรมการปกครอง ในตำแหน่งอื่นนอกเหนือไปจากนายอำเภอ

เป็นตำแหน่งที่ใช้แต่งตั้งผู้ที่สำเร็จจากโรงเรียนนายอำเภอมาแล้ว

แต่ยังไม่ถึงคิวที่จะได้เป็นนายอำเภอจึงมาลงเป็น จ่าจังหวัด และ ป้องกันจังหวัด ไปก่อน รวมทั้งปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หรือ ปลัดอาวุโส แต่เดิม

ในคราวนี้ขอหยิบมาแจ้งแต่เฉพาะผู้ที่ลงในตำแหน่งจ่าจังหวัดและป้องกันจังหวัดดังนี้

1.นายสมควร พระสว่าง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเซกา บึงกาฬ เป็นจ่าจังหวัดหนองบัวลําภู 2.นายออมสิน คำมุก ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอดอนตาล มุกดาหาร เป็น จ่าจังหวัดมุกดาหาร 3.นายอัครชัย ชัยจิรฉายากุล ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอทุ่งตะโก ชุมพร รักษาการในตำแหน่งป้องกันจังหวัดชุมพร เป็นจ่าจังหวัดระนอง 4.นายพีระ พิมพ์ประสาร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา เป็นจ่าจังหวัดอุทัยธานี

ที่ไปเป็นป้องกันจังหวัด ได้แก่ 1.นายประยรู อรัญรุท เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานอำนวยความเป็นธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็น ป้องกันจังหวัดนครนายก 2.นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ ป้องกันจังหวัดสุโขทัย (ช่วยราชการกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทําการปกครองจังหวัดพิษณุโลก) เป็นป้องกันจังหวัดพิษณุโลก 3.นายกําชัย มฤทุกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอศรีสำโรง สุโขทัย เป็นป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์ 4. นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา เป็นป้องกันจังหวัดระยอง 5.นายชลิต วิเศษศิริ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อําเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์ เป็นป้องกันจังหวัดขอนแก่น

6.นายวิทยา มุลน้อยสุ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอนาจะหลวย อุบลราชธานี เป็นป้องกันจังหวัดอำนาจเจริญ 7.นายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอยางสีสุราช มหาสารคาม เป็นป้องกันจังหวัดมหาสารคาม 8.นายทินกร ขันแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอนาดูน มหาสารคาม เป็นป้องกันจังหวัดสุโขทัย 9.นายนพดล ห้วยอำพัน ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เป็นป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี 10.นายพศิษฐ์ อัครวุฒิบวรศิริ ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอผักไห่ พระนครศรีอยุธยา เป็นป้องกันจังหวัดอ่างทอง

11.นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี เป็นป้องกันจังหวัดระนอง 12.นายกิติพัฒน์ กะวัง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอคูเมือง บุรีรัมย์ เป็นป้องกันจังหวัดลำปาง 13.นายบุญเลิศ ศิริษา ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอบึงนาราง พิจิตร เป็นป้องกันจังหวัดพิจิตร 14. นายสุทธิ ศรีสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ส่วนการสอบสวนและรักษาความสงบ สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็นป้องกันจังหวัดสมุทรสงคราม

ผลงานช่วงนี้สะสมไว้พอถึงช่วงที่ได้ไปเป็นนายอำเภอตัวจริงจะได้มีประสบการณ์หลากหลายยิ่งขึ้น.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้