วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขี้เถ้าฟุ้งทั่วเมืองตาก คล้ายหิมะดำตก เกษตรกรฝ่าฝืนเผาไร่อ้อย

เกษตรกรเผาเศษอ้อยภายในไร่ เพื่อเตรียมเพาะปลูกใหม่ ส่งผลให้เกิดเป็นเขม่า ขี้เถ้า ลอยฟุ้งทั่วเมืองตาก คล้ายหิมะดำตก หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งประชุมแก้ไข...

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เป็นฤดูตัดอ้อย เพื่อส่งโรงงานผลิตเอทานอล ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เกษตรกรทั้งจากพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาด รวมทั้งอำเภอท่าสองยาง ต่างเร่งรีบตัดอ้อยส่ง ซึ่งเกษตรกรบางส่วนมักจะใช้วิธีการเผาต้นอ้อยก่อน เพื่อง่ายต่อการตัด นอกจากนี้เกษตรกรบางรายที่ตัดอ้อยแล้วจะเผาเศษวัสดุของอ้อยเพื่อจะทำการเพาะปลูกใหม่ทำให้ชาวบ้านในอำเภอแม่สอด และอำเภอใกล้เคียง ต่างได้รับผลกระทบจากกลิ่นควัน และเศษซากเขม่าจากการเผาไร่อ้อย เกิดเป็นขี้เถ้าเขม่าปลิวว่อน คล้ายหิมะดำตก ซึ่งจะล่องลอยไปในอากาศไกลนับสิบกิโลเมตร สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก


โดย นายสุวรรณ ตาคำ เกษตรอำเภอแม่สอด ร่วมประชุมอาสาสมัครเกษตรกรตำบลต่างๆ ของ อำเภอแม่สอด เพื่อเน้นย้ำการรณรงค์ลดการเผาวัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตรที่สร้างมลพิษทางอากาศ ทั้งปัญหาหมอกควันกระทบต่อสุขภาพและบรรยากาศการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งผลต่อสภาพพื้นที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตรหน้าดินเสื่อมและขาดแร่ธาตุที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนการเกิดอัคคีภัยได้ ในขณะที่ทางการได้เตือนและห้ามเผาทุกชนิด แต่เกษตรกรก็ยังไม่เชื่อฟัง ส่งผลให้ขณะนี้ตัวเมืองแม่สอดมีหมอกควันฟุ้งกระจายตลอดทั้งวัน.

เกษตรกรเผาเศษอ้อยภายในไร่ เพื่อเตรียมเพาะปลูกใหม่ ส่งผลให้เกิดเป็นเขม่า ขี้เถ้า ลอยฟุ้งทั่วเมืองตาก คล้ายหิมะดำตก หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งประชุมแก้ไข ... 20 ก.พ. 2558 10:00 20 ก.พ. 2558 10:14 ไทยรัฐ