วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิพิฏฐ์' เทียบคดีอาญาชาวบ้าน-นักการเมือง

"นิพิฏฐ์" เทียบคดีอาญาชาวบ้าน-นักการเมือง ยก 6 ข้อแจงความแตกต่าง

วันที่ 19 ก.พ. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเปรียบเทียบคดีอาญาของนักการเมือง ต่างกับคดีอาญาของประชาชนทั่วไป ว่า ขออธิบายสั้นๆ เป็นภาษาชาวบ้านว่า ในคดีของชาวบ้านขึ้น 3 ศาล คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ถ้าโทษไม่สูงก็อาจจบแค่ศาลชั้นต้น หรือจบแค่ศาลอุทธรณ์ เพราะกันไม่ให้คดีโทษน้อยขึ้นไปศาลสูง คดีเกิดขึ้นที่ไหนก็ไปขึ้นศาลที่นั่น

2.คดีนักการเมืองต้องขึ้นศาลฎีกาแผนกฯ อย่างเดียว ไม่ผ่านศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ ไม่ว่าเกิดที่ไหนก็มาขึ้นศาลฎีกาฯ ที่กรุงเทพฯ เท่านั้น 3.คดีประชาชนทั่วไปถ้าจบที่ศาลฎีกา คดีนั้นต้องผ่านการพิจารณาของผู้พิพากษาอย่างน้อย 8 คน คือในศาลชั้นต้น 2 คน ต่อมาในศาลอุทธรณ์อีก 3 คน และในศาลฎีกาอีก 3 คน รวม 8 คน 

นายนิพิฏฐ์ กล่าวต่อว่า 4.คดีนักการเมืองต้องผ่านการพิจารณาขององค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาฯ เพียงศาลเดียว มีจำนวน 9 คน 5.คดีนักการเมืองต้องผ่านการสอบสวนของ ป.ป.ช.ก่อนแล้วส่งอัยการสูงสุด (อสส.) ฟ้อง แต่หาก อสส.ไม่ฟ้อง ทาง ป.ป.ช.สามารถฟ้องเองได้ 6.คดีประชาชนต้องผ่านการสอบสวนของตำรวจ แล้วไปอัยการ แล้วไปศาล หากอัยการไม่ฟ้อง ประชาชนก็หาทนายฯ ฟ้องเองได้ แต่ต้องไม่ใช่ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายต้องให้อัยการฟ้องเท่านั้น เช่น คดีบุกรุกที่สาธารณะ คดีทุจริต คดียาเสพติด เป็นต้น คดีเหล่านี้ประชาชนฟ้องเองไม่ได้ เป็นหน้าที่ของรัฐผ่านทางอัยการ ซึ่งถือว่าเป็นทนายแผ่นดินต้องฟ้องเอง

"นิพิฏฐ์" เทียบคดีอาญาชาวบ้าน-นักการเมือง ยก 6 ข้อ แจงความแตกต่าง 19 ก.พ. 2558 15:45 19 ก.พ. 2558 16:19 ไทยรัฐ