วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไฟเขียวต่างด้าวลงทุนไทย ก.พ.เพิ่มขึ้น 73% หนุนจ้างงาน 413 คน

ไฟเขียวต่างด้าวลงทุนไทย ก.พ.เพิ่มขึ้น 73% หนุนจ้างงาน 413 คน

  • Share:

บอร์ดต่างด้าว ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทย ก.พ. 38 ราย เพิ่มขึ้น 73% เงินลงทุน 811 ล้านบาท ขณะที่ 2 เดือนรวมอนุญาตแล้ว 75 ราย ดูดเม็ดเงินลงทุน 2,478 ล้านบาท...

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยเดือน ก.พ.58 จำนวน 38 ราย เพิ่มขึ้น 73% เทียบกับเดือน ก.พ.57 โดยมีเงินลงทุนมูลค่า 811 ล้านบาท ลดลง 56% เนื่องจากเดือน ก.พ.57 ได้มีการอนุญาตให้ต่างด้าวประกอบธุรกิจกู้ยืมเงินและรับค้ำประกันหนี้ให้แก่ บริษัทในเครือที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยการอนุญาตในเดือน ก.พ.58 คาดจะทำให้มีการจ้างงานคนไทยจำนวน 413 ราย ส่วนในช่วง 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) 58 ได้อนุญาตคนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยแล้ว 75 ราย เพิ่มขึ้น 25% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,478 ล้านบาท ลดลง 4%

สำหรับธุรกิจที่ได้รับการอนุญาตในเดือน ก.พ. ได้แก่ ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มและบริษัทคู่ค้า มีเงินลงทุนจำนวน 530 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้กู้ยืมเงินให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน และบริการทางบัญชี เป็นต้น เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สหรัฐฯ และจีน, ธุรกิจสำนักงานผู้แทน มีเงินลงทุนจำนวน 21 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจการผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ให้สำนักงานใหญ่ทราบ เป็นคนต่างด้าวจากประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน และฮ่องกง

นอกจากนี้ ยังได้อนุญาตธุรกิจค้าปลีก มีเงินลงทุนจำนวน 26 ล้านบาท เช่น การค้าปลีกแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ การค้าปลีกเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น เป็นคนต่างด้าวจากญี่ปุ่น เยอรมนี สิงคโปร์ และฟินแลนด์, ธุรกิจค้าส่ง มีเงินลงทุนจำนวน 113 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งอุปกรณ์ยึด และอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ การค้าส่งเหล็กและวัตถุดิบในการผลิตแม่พิมพ์ให้แก่ผู้รับจ้างผลิตสินค้าของบริษัทเป็นคนต่างด้าวจากญี่ปุ่น

รวมถึงธุรกิจนายหน้าตัวแทน มีเงินลงทุนจำนวน 121 ล้านบาท ได้แก่ การทำกิจการนายหน้าเพื่อจัดหาตลาดสำหรับการจำหน่ายสินค้าและการทำกิจการ ตัวแทนเพื่อติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้แก่บริษัทในเครือ เป็นคนต่างด้าวจากเนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้