วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับผู้โดยสาร 85 ล้านคน ไฟเขียวปรับแผนเฟส 2 สนามบินสุวรรณภูมิ

บอร์ด ทอท.อนุมัติปรับแผนขยายสุวรรณภูมิเฟส 2 มูลค่ากว่า 6 หมื่นล้านบาท มั่นใจใช้เงินทุน ทอท.เอง ฝันก่อสร้างแล้วเสร็จ 60–63 คาดรองรับผู้โดยสารสูงถึง 85 ล้านคน

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด ทอท.มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส 2 ออกเป็น 2 ช่วง ในวงเงินงบประมาณรวม 61,738.420 ล้านบาท โดยช่วงที่ 1 จะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือน มี.ค.59 และช่วงที่ 2 ในเดือน ต.ค.60 ทั้งสองช่วงจะแล้วเสร็จในปี 62-63 โดยจะเสนอให้กระทรวงคมนาคมเห็นชอบและนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือน ก.พ.58 นี้

สำหรับโครงการก่อสร้างช่วงที่ 1 กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 61 ประกอบด้วยงานก่อสร้างลานจอดอากาศยานจำนวน 28 หลุม เป็นหลุมจอดระยะไกลสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ, งานก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายเพื่อใช้เป็นถนนเชื่อมต่อเขตปฏิบัติการบิน รวมถึงระบบไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย ส่วนโครงการก่อสร้างช่วงที่ 2 ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 งานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารหลักทิศตะวันออก, งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก, งานติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสาร กำหนดแล้วเสร็จ เม.ย.2563

นายประสงค์ กล่าวว่า ในส่วนของการออกแบบและก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ด้านเหนือ วงเงิน 27,684.392 ล้านบาท จะดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 58 กำหนดแล้วเสร็จในปี 60 รองรับผู้โดยสารเพิ่มอีก 25 ล้านคน ทำให้ขีดความสามารถสนามบินสุวรรณภูมิรวมอาคารผู้โดยสารเดิมเป็น 70 ล้านคนต่อปี และภายใน ต.ค. 60 จะเริ่มก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 กำหนดแล้วเสร็จในปี 63 ทำให้รองรับผู้โดยเพิ่มอีก 15 ล้านคน รองรับผู้โดยสารได้รวม 85 ล้านคนต่อปี เพียงพอจะรองรับการเติบโตของผู้โดยสารในอนาคตได้ทัน

ส่วนโครงการก่อสร้างทางวิ่งสำรอง ความยาว 2,900 เมตร วงเงิน 20,243 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 58 กำหนดแล้วเสร็จปี 60 จากนั้น จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งเพิ่มความยาวเป็น 3,700 เมตร เพื่อใช้เป็นรันเวย์ที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 62 ซึ่งจะรองรับจำนวนเที่ยวบินได้เพิ่มขึ้น แต่จะต้องผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสุขภาพก่อนด้วย

นายประสงค์ กล่าวยืนยันว่า ส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างเฟส 2 ทั้ง 2 ช่วงนี้ ทอท.จะใช้งบประมาณของ ทอท.มาก่อสร้าง เพราะขณะนี้ ทอท. มีสภาพคล่องที่ดีมาก การก่อสร้างแต่ละช่วงค่อยๆทยอยสร้าง จึงสามารถนำเงินจากการดำเนินงานสนามบินมาใช้ได้ และหากจะติดขัดสภาพคล่องทางการเงินบ้างอาจจะมีแค่เพียงในช่วงสั้นๆ ช่วง ต.ค.60 ซึ่งเป็นช่วงที่จะเริ่มก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ประมาณ 8,000 ล้านบาท ภายในช่วง 6 เดือนเท่านั้น

ส่วนแนวทางการระดมทุนโดยการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนั้น นายประสงค์ กล่าวว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อระดมทุนมาใช้ในการปรับปรุง และขยายท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งเป้าจะใช้เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารเช่นเดียวกับสนามบินสุวรรณภูมิ แต่จะต้องพิจารณาในรายละเอียดรูปแบบและแผนการในขยายสนามบินก่อน ส่วนสนามบินดอนเมืองนั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุงกำหนดแล้วเสร็จภายใน ต.ค.58 ทำให้รองรับผู้โดยสารจาก 18.5 ล้านคนต่อปี เป็น 30 ล้านคนต่อปี โดยการแยกการใช้งานระหว่างเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินต่างประเทศ.

บอร์ด ทอท.อนุมัติปรับแผนขยายสุวรรณภูมิเฟส 2 มูลค่ากว่า 6 หมื่นล้านบาท มั่นใจใช้เงินทุน ทอท.เอง ฝันก่อสร้างแล้วเสร็จ 60–63 คาดรองรับผู้โดยสารสูงถึง 85 ล้านคน 19 ก.พ. 2558 00:45 19 ก.พ. 2558 06:13 ไทยรัฐ