วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มะงุมมะงาหราช่วยทีวีดิจิตอล

มะงุมมะงาหราช่วยทีวีดิจิตอล

  • Share:

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ได้เห็นชอบการปรับลดจำนวนคณะอนุกรรมการและปรับลดองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการลงให้เหลือคณะละไม่เกิน 10 คน เพื่อประหยัดงบประมาณ จากเดิมมีทั้งสิ้นกว่า 60 คณะ จะปรับลดลงเหลือประมาณ 33 คณะ จะทำให้ประหยัดค่าเบี้ยประชุมลงเหลือ 60 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา ต้องจ่ายค่าเบี้ยประชุมราว 245 ล้านบาท

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้หารือถึงมาตรการเยียวยาความเสียหายของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 24 ช่องนั้น บอร์ดมีมติให้ ทำหนังสือสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการ กฤษฎีกา รวมทั้งมอบให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ไปพิจารณาด้วย เนื่องจากสิ่งที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเรียกร้องนั้น เป็นประเด็นทางกฎหมาย ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ มิเช่นนั้นจะถูกผู้ประกอบการรายอื่นๆที่แพ้ประมูลทีวีดิจิตอล ฟ้องร้องและเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวควรมีความชัดเจนภายในเดือน เม.ย.58

สำหรับประเด็นที่ผู้ประกอบการทีวี 24 ช่องเรียกร้อง คือ การขอเลื่อน การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ 2% และขอเลื่อนการชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 2 ออกไปก่อน 2 ปี ซึ่งการจ่ายเงินค่าประมูลงวดที่ 2 จะครบชำระในวันที่ 23 พ.ค.58 นี้ คิดเป็นเงินรวม 8,000 ล้านบาท การขอเปลี่ยนวิธีการชำระเงินค่าประมูล ให้สอดคล้องกับรายได้ การขอยกเว้นการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอล 2% เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) เป็นระยะเวลา 5 ปี และขอการขยายอายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ออกไปอีก 5 ปี จาก 15 ปี เป็น 20 ปี

“ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลนั้นได้ชี้แจงเหตุผลในการยื่นหนังสือร้องเรียนมายัง กสทช.ว่า ผลประกอบการที่ผ่านมาประสบ ปัญหาขาดทุน รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเข้าใจผิดในเงื่อนไขประมูล ทำให้ต้องทุ่มเงินประมูลจำนวนมาก ขณะที่ กสทช.แจกคูปองทีวีดิจิตอลล่าช้า และไม่สามารถให้แลกกล่องดาวเทียมได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านด้วย ส่งผลให้การรับชมทีวีดิจิตอลไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้