วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลายทุกข์ชาวสวนยาง

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติในหลักการอนุมัติให้เบิกเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 6,000 ล้านบาทเพื่อนำไปซื้อยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน ผ่านกองทุนมูลภัณฑ์กันชน (บัฟเฟอร์ฟันด์) วงเงิน 4,000 ล้านบาท โดยให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เป็นผู้รับซื้อจนกว่าจะปิดกรีด และวงเงินอีก 2,000 ล้านบาท จะนำไปซื้อน้ำยางสดและยางก้อนถ้วยจากเกษตรกรเพื่อพยุงราคาให้สูงขึ้น โดยราคาเป้าหมายสำหรับฤดูเปิดกรีดหน้าหรืออีกประมาณ 3 เดือน ยางแผ่นดิบเป้าหมายอยู่ที่ 60 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 65 บาท/กก. และน้ำยางดิบอยู่ที่ 50 บาท/กก.ซึ่งในรายละเอียดและวิธีดำเนินการจะนำเข้าหารือคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) วันที่ 19 ก.พ.2558 ต่อไป

นายอำนวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ครม.อนุมัติ 3 เรื่องตามที่กระทรวงเกษตรฯขอคือ 1.การยืดอายุโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่เป็นโครงการของรัฐบาลที่ซื้อยางมาเก็บไว้ 210,000 ล้านบาท เพื่อให้มีเวลาในการบริหารจัดยางในสต๊อกรัฐบาลก่อนที่จะปิดบัญชีและระบายยางออก 2.อนุมัติวงเงิน 4,000 ล้านบาท ให้กองทุนมูลภัณฑ์กันชนซื้อยางแผ่นและยางแผ่นรมควันเข้าสต๊อก อ.ส.ย.เพื่อแปรรูปและขายในเวลาเหมาะสม โดยโครงการมูลภัณฑ์กันชนนี้ เดิมได้เบิกงบมาแล้ว 6,000 ล้านบาท และครั้งนี้เบิกเพิ่มอีก 4,000 ล้านบาท คาดว่าเมื่อถึงฤดูปิดกรีดยางใน 28 ก.พ.นี้น่าจะได้ยางปริมาณ 230,000-250,000 ตัน 3.ครม.ให้นำเงินอีก 2,000 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อน้ำยางสดและยางก้อนถ้วยจากเกษตรกร เพราะขณะนี้ชาวสวนยางมีปัญหาขายน้ำยางได้ต่ำกว่าราคา 40 บาท/กก.

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติในหลักการอนุมัติให้เบิกเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 6,000 ล้านบาท 19 ก.พ. 2558 00:33 19 ก.พ. 2558 00:33 ไทยรัฐ