วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.เห็นชอบ 'ชิดชัย' นั่งกงสุลกิตติมศักดิ์จอร์แดนประจำไทย

ครม.เห็นชอบ "ชิดชัย วรรณสถิตย์" นั่งกงสุลกิตติมศักดิ์จอร์แดนประจำประเทศไทย แทน "จำนงค์ ภิรมย์ภักดี" ...

วันที่ 18 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบ รายชื่อนายภิญโญ ทองชัย เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน สนช. พิจารณา ก่อนเสนอ สนช.ให้ความเห็นชอบต่อไป

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติตามที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจำสาธารณรัฐอินเดีย ว่า รัฐบาลราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ประจำประเทศไทยคนใหม่ สืบแทน นายจำนงค์ ภิรมย์ภักดี โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมประเทศไทย

ขณะเดียวกัน ครม.ได้เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ดังนี้ 1.นางนันทริกา ชันซื่อ เป็นกรรมการ และ 2. นายเวทย์ นุชเจริญ เป็นกรรมการ

ครม.เห็นชอบ "ชิดชัย วรรณสถิตย์" นั่งกงสุลกิตติมศักดิ์จอร์แดนประจำประเทศไทย แทน "จำนงค์ ภิรมย์ภักดี" ... 18 ก.พ. 2558 18:40 18 ก.พ. 2558 19:43 ไทยรัฐ