วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลิศรัตน์ เผยคืบหน้ายกร่าง รธน.ภาค 4 ปฏิรูป-สร้างปรองดอง

พล.อ.เลิศรัตน์ เผยคืบหน้ายกร่าง รธน.ภาค 4 ปฏิรูป-สร้างปรองดอง ด้านปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติฯ เน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่ด้านพลังงานจะให้มีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน...

วันที่ 18 ก.พ.2558 พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ภาค 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง หมวดเกี่ยวกับการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม ส่วนเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการผังเมือง โดยคำนึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนการปฏิรูปด้านพลังงาน ให้มีบทบัญญัติบริหารจัดการพลังงานอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน ให้ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติอื่นเป็นทรัพยากรของชาติ และดำเนินการจัดทำ หรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน.

พล.อ.เลิศรัตน์ เผยคืบหน้ายกร่าง รธน.ภาค 4 ปฏิรูป-สร้างปรองดอง ด้านปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติฯ เน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่ด้านพลังงานจะให้มีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน... 18 ก.พ. 2558 18:35 18 ก.พ. 2558 23:38 ไทยรัฐ