วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.เห็นชอบตั้ง คกก.เตรียมการดิจิตอลอีโคโนมี

ครม.เห็นชอบตั้ง คกก.เตรียมการดิจิตอลอีโคโนมี ด้านนายกฯ ยํ้า เปิดเวทีสัมปทานฯนำเสนอข้อมูลจริง พร้อมอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง

วันที่ 18 ก.พ. ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ครม.เห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีอำนาจจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติ พร้อมทั้งตรวจสอบประเมินผลการทำงานหน่วยงานภาครัฐ

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ อาทิ มรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง แนวทางการปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ งานช่างฝีมือดั่งเดิม

ขณะที่ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการเปิดเวทีนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ว่า อยากให้ทุกฝ่ายนำข้อมูลที่แท้จริงมานำเสนอ เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจ พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลยินดีที่จะมีเวทีเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แต่อยากให้รับฟังข้อมูลรอบด้าน ไม่ได้ฟังข้อมูลด้านเดียว เพราะโตๆ กันแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล โดยกำหนดให้ลูกเรือ ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป ส่วนคนประจำเรือ ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และกรณีที่ลูกจ้างต้องการลางาน เจ้าของเรือจะต้องออกค่าเดินทางให้ พร้อมจัดระยะเวลาทำงานให้เหมาะสม ทั้งนี้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเรือได้ทันทีหากพบข้อผิดสังเกต

นอกจากนี้ ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์ หรือสิ่งของต้องปฏิบัติขึ้นใหม่ทั้งหมด อาทิ จัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สัตว์หรือสิ่งของ ที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยต่อประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล หรือทรัพย์สิน ​เพิ่มเติมกฎกระทรวงห้ามผู้ขับรถใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อใช้เป็นโทรศัพท์ หรือใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ในขณะขับรถ และให้ผู้ขับรถต้องใช้เครื่องหมาย หรือสัญญาณ เมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถ หรือไหล่ทาง

ครม.เห็นชอบตั้ง คกก.เตรียมการดิจิตอลอีโคโนมี ด้านนายกฯ ยํ้า เปิดเวทีสัมปทานฯนำเสนอข้อมูลจริง พร้อมอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง 18 ก.พ. 2558 16:36 18 ก.พ. 2558 17:14 ไทยรัฐ