วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประมงแนะวิธีรับมือ เลี้ยงปลาหน้าแล้ง

ประมงแนะวิธีรับมือ เลี้ยงปลาหน้าแล้ง

  • Share:

ภัยแล้งปีนี้มีแนวโน้มรุนแรง กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายฤดูร้อนปีนี้ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติ ประกอบกับฤดูฝนที่ผ่านมามีปริมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ย เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง แจ้งเตือนเกษตรกรให้เตรียมตัวรับกับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกันแก้ไข เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังและบ่อดิน

เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง

สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง รองอธิบดีกรมประมงแนะวิธีปฏิบัติดังนี้ 1.จัดทำร่มเงาบริเวณกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ, 2.ลดการให้อาหารลง 10-20%, 3.ติดตั้งเครื่องพ่นน้ำลงในกระชังเลี้ยงปลา หรือเดินท่อเติมอากาศให้กับปลาที่เลี้ยงในกระชังโดยตรง, 4.คัดเลือกสัตว์น้ำที่ได้ขนาดออกจำหน่าย, 5.ไม่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำหนาแน่นเกินไป, 6.ในช่วงระหว่างนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ควรหลีกเลี่ยงการปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำชุดใหม่ หรือจำกัดปริมาณ, 7.จัดเรียงกระชังให้มีกระแสน้ำไหลผ่านมากที่สุด และ 8.ควรหมั่นตรวจตรากระชังอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้แก้ไขหรือรักษาได้ทันท่วงที

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน

ส่วนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน 1.ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด, 2.จัดเตรียมแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เพิ่มเติม, 3.ลดปริมาณให้อาหารสัตว์น้ำลง, 4.คัดสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นจำหน่ายหรือบริโภค, 5.เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ, 6.ปรับสภาพดินและคุณสมบัติของน้ำ เช่น น้ำลึก 1 เมตร ใส่ปูนขาว 50 กก.ต่อไร่ ถ้าบ่อมีตะไคร่น้ำหรือแก๊สมากเกินไป ควรใส่เกลือ 50 กก.ต่อไร่, 7.ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำ ควรงดการสูบน้ำจากแหล่งธรรมชาติเข้าบ่อโดยตรง, 8.ปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงในปริมาณที่หนาแน่นน้อยกว่าปกติ, 9.งดเว้นการขนถ่ายสัตว์น้ำ, 10.วางแผนการเลี้ยง หากแหล่งน้ำสำรองน้อยให้จำกัดปริมาณ, 11. ตรวจตราสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ, 12. ถ้าพบปลาตายเป็นจำนวนมากผิดปกติให้รีบแจ้งสำนักงานประมงใกล้บ้านท่านให้ทราบโดยด่วน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้