วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดิเรก ยังย้ำ เห็นด้วยตั้ง กก.ปรองดองแห่งชาติ

นายดิเรก ถึงฝั่ง สมาชิก สนช.ย้ำ เห็นด้วย ตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ ชี้ สงครามจบด้วยเจรจาไม่ใช่การรบ ขณะสมเจตน์ ระบุคนที่มีส่วนในปัญหาควรยุติบทบาท ประเทศก็จะสงบ  

วันที่ 18 ก.พ. นายดิเรก ถึงฝั่ง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวถึงมติของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะบัญญัติให้มีคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ ไว้ในรัฐธรรมนูญ ในภาค 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง ว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะเป็นกฎหมายรองรับทำให้การทำงานของคณะกรรมการสะดวกขึ้น ที่ผ่านมาได้ระบุมาตลอดว่าสงครามจะสงบด้วยการเจรจาไม่ใช่การรบ

ส่วนข้อกังวลเรื่องการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันจนอาจกระทบต่อการสร้างความปรอดองนั้น เห็นว่า คณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ สามารถให้ข้อเสนอแนะทุกฝ่ายให้ทำงานโดยยึดกฎหมายตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม ขณะเดียวกันหากจะมีการเสนอนิรโทษกรรม ต้องพูดคุยกันทุกฝ่ายให้ตกผลึกจนเกิดความเข้าใจก่อน ไม่เช่นนั้นการปรองดองจะเกิดขึ้นไม่ได้

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า ความปรองดองและความสงบสุขของชาติ บ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เป็นสิ่งที่ทุกคนอย่างเห็นแต่จะมีวิธีการอย่างไรต้องมีหลายส่วนประกอบกัน จะทำเพียงแนวทางใดแนวทางหนึ่งไม่ได้ ขณะที่บุคคลใดที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาก็ควรจะยุติบทบาท ประเทศชาติก็จะไม่มีปัญหา.

นายดิเรก ถึงฝั่ง สมาชิก สนช.ย้ำ เห็นด้วย ตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ ชี้ สงครามจบด้วยเจรจาไม่ใช่การรบ ขณะสมเจตน์ ระบุคนที่มีส่วนในปัญหาควรยุติบทบาท ประเทศก็จะสงบ ... 18 ก.พ. 2558 11:06 18 ก.พ. 2558 11:28 ไทยรัฐ