วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

FOS น้ำตาลสุขภาพจากลำไย

โดย ดอกสะแบง

ลำไย...เป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งของบ้านเรา ซึ่ง บางปีกลายเป็นพืชการเมือง เข้าสู่สภาน้ำลายให้ถกเถียงกันเป็นปัญหา แม้ว่าจะมีการพัฒนาผลิตนอกฤดูเพื่อลดปัญหาการล้นตลาด...แต่พอถึงช่วงราคาก็ยังตกต่ำ...

...การแปรรูปอาหาร เป็นอีกแนวทางในการแก้ปัญหาผลผลิตลำไยล้นตลาด ซึ่งมีหลายรูปแบบ อาทิ ลำไยอบแห้ง ลำไยแช่แข็ง ลำไยกระป๋อง...ฯลฯ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...มีความพยายามในการวิจัยและพัฒนา เพื่อร่วมในการบรรเทาปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล อาจารย์สาขาวิชา เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการ พัฒนา การผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ผงจากน้ำเชื่อมลำไย (FOS) ด้วยวิธีทางเอนไซม์ และขยายผลในการสำรวจและทดสอบตลาด โดยเป็นหัวหน้าทีมวิจัยฯ

(...ก่อนหน้านี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้พัฒนาน้ำเชื่อมจากลำไยพันธุ์ดอมาแล้ว โครงการน้ำตาลฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ หรือ FOS น้ำตาลเพื่อสุขภาพ เป็นการต่อยอด...)

ทีมงานวิจัย...แปรรูปดำเนินการโดยนำน้ำลำไยเข้มข้นเป็นวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการทำปฏิกิริยาโดยการเติมเอนไซม์บางชนิด เมื่อผ่านระยะเวลาที่เหมาะสมจะได้เป็นน้ำตาล FOS คือ มีรสหวานแต่แคลอรีต่ำกว่าน้ำตาลทั่วไป...

...อันเป็น น้ำตาลพรีไบโอติกส์ที่มีประโยชน์กับจุลินทรีย์ชนิดดีในร่างกายที่ทำงานอยู่ในระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ซึ่งจะ มีผลดีกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือด...

ปัจจุบัน FOS ได้รับความสนใจจากอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ในประเทศญี่ปุ่นมีการอนุญาตให้ใช้ FOS ในอาหาร โดยทางการแพทย์อนุญาตให้บริโภคได้ 0.8 กรัม ต่อน้ำหนักร่างกาย 1 กิโลกรัมต่อวัน.....

นวัตกรรมใหม่...ที่ไทยเราสามารถผลิต FOS จากลำไยได้นั้น นอกจากจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำแล้วยังเป็นการ ยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดในตลาดโลก ได้...

...ผลงานชิ้นนี้จึงได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร...!!

ดอกสะแบง

18 ก.พ. 2558 11:02 18 ก.พ. 2558 11:02 ไทยรัฐ