วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปฏิรูปบนความล้มเหลว

ปฏิรูปบนความล้มเหลว

โดย หมัดเหล็ก
19 ก.พ. 2558 05:01 น.
  • Share:

คณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ มีการเสนอแนวทางในการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศมากมาย ทั้งตั้ง คณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ เอาไว้ชี้ว่าใครควรจะได้รับการอภัยโทษบ้าง ศาลภาษีและงบประมาณ เอาไว้ยึดทรัพย์นักการเมือง สมัชชาพลเมือง เพื่อให้อำนาจกับคนบางกลุ่ม สาระสำคัญของหลักประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ ถูกก้าวข้ามไปโดยสิ้นเชิง

แม้กระทั่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นของประชาชนและเพื่อประชาชน ก็ถูกจำกัดสิทธิไว้ว่าจะต้องทนใช้ไปจนกว่าจะครบ 5 ปีจึงจะมีการแก้ไขได้ ซึ่งเป็นกรอบแนวความคิดที่คับแคบและห่างไกลจากความเป็นประชาธิปไตย

ในขณะที่ การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ที่ควรจะสำนึกมากกว่า ก็คือ การฉีกรัฐธรรมนูญ โดยการปฏิวัติรัฐประหาร กลับไม่พูดถึง ไม่กล้าแตะต้องการใช้อำนาจของกองทัพ ไม่ว่าจะชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมก็ตาม

ชี้ให้เห็นว่า ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยยังอยู่ในระดับด้อยพัฒนา

ส่วนใหญ่ในระหว่างการปกครองที่มาจากการยึดอำนาจ จะปกครองประเทศโดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวไปจนกว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญมากที่สุด

ในระหว่างที่บังคับใช้ กฎอัยการศึก ในระหว่างที่ใช้อำนาจเรียกบุคคลเข้ารายงานตัว ตามล้างตามเช็ด ขั้วอำนาจทางการเมือง และทำการปฏิรูปการเมืองการปกครองไปพร้อมกัน ไม่มีบรรยากาศของประชาธิปไตย

จึงเป็นการปฏิรูปบนความล้มเหลว

ไม่มีช่องว่างของการสมานฉันท์ปรองดอง แต่เป็นช่วงเวลาที่มีการต่อรองอำนาจและผลประโยชน์มากกว่า การแสดงความเห็นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองหรือเศรษฐกิจถูกเพ่งเล็งจากรัฐบาลและ คสช.อยู่ตลอดเวลา

ปิดหูปิดตา

ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอให้มีการเจรจากับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่อยู่ต่างประเทศ หรือการจะตั้งแกนนำของความขัดแย้งเข้าไปเป็นคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ

เลยถูกมองว่าเป็นการตีสองหน้าไปฉิบ

มีการออกมาเปิดโปงจากคนใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณว่า ข้อเสนอการพูดคุยเจรจาหาทางยุติวิกฤติการเมือง เคยทำมาหลายครั้งแล้ว แต่ทุกครั้ง พ.ต.ท.ทักษิณก็ถูกหลอกมาตลอด

มีการส่งคนไปเจรจาในหลายระดับ หลายชนชั้น ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม พ.ต.ท.ทักษิณเคยทำเป็นจดหมายลายลักษณ์อักษร พร้อมที่จะกลับมาเจรจาแต่ขอให้สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแต่การเจรจาก็ล้มเหลวทุกครั้งเพราะไม่ใช่การเจรจาของผู้มีอำนาจตัดสินใจโดยตรง

แม้แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเองก็เถอะ.

หมัดเหล็ก

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้