วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มอบความรัก

โดย สหบาท

“ผมเชื่อว่าการเป็น “ตำรวจ” มิได้เป็นเพียงการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังฝังลึกถึง “จิตวิญญาณ” ของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความเสียสละ สละได้แม้กระทั่งความสุขของตนเอง ครอบครัว จนถึงร่างกายและชีวิต”

“คงไม่มีใครรู้ซึ้งและเข้าใจวิถีชีวิตของตำรวจดีเท่าตำรวจด้วยกันเอง ขอสัญญาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ทอดทิ้งตำรวจที่ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่”

เป็นความรู้สึกของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. และ คุณพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ทำให้เป็นแรงบันดาลใจในฐานะหัวหน้าหน่วยจะต้องรับผิดชอบดูแลเพื่อนตำรวจ

ที่จะอุทิศตนเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งสูญเสียอวัยวะสำคัญหรือทุพพลภาพ

เข้าใจความรู้สึกสูญเสีย นำมาซึ่งความทุกข์ของตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ คนรัก และคนใกล้ชิดรอบข้าง

ขอเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ทางใจและทางกายให้เพื่อนตำรวจ

พล.ต.อ.สมยศ และคุณพจมาน ใช้เทศกาลวันแห่งความรักจัดงานเลี้ยงมอบความรักให้กับตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จนสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ

จัดทำ “โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจนสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน”

กำหนดแนวทางช่วยเหลือตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จนสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพให้ทั่วถึง เพียงพอต่อการ

ดำรงชีพในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่า สมเกียรติ และศักดิ์ศรี

ตอบแทนการเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเสียสละเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข

พล.ต.อ.สมยศผลักดันงานด้านสวัสดิการเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จนสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ

ตั้งใจสานต่อให้แล้วเสร็จในช่วงที่อยู่เป็น ผบ.ตร.

มีมูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจและครอบครัว สนับสนุนในส่วนของเงินช่วยเหลือเป็นขวัญกำลังใจตำรวจ

แม้จะไม่ทำให้ความสูญเสียโอกาส ความเชื่อมั่น ความน้อยใจใน “โชคชะตา” กลับคืนมาเหมือนเดิม

แต่เป็น “สัญลักษณ์” แทนการแสดงความรัก และความห่วงใยตำรวจที่ได้รับความบอบช้ำ.

สหบาท

18 ก.พ. 2558 09:19 18 ก.พ. 2558 09:19 ไทยรัฐ