วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯเป็นองค์ประธานเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ ที่ประชาชนชาวไทยและชาว จ.น่าน ร่วมกันจัดขึ้น โดยทรงตัดเค้กที่ทางคณะผู้จัดนำมาทูลเกล้าฯถวาย และผู้ที่มาร่วมงานพร้อมใจกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ ณ วัดภูมินทร์ อ.เมืองน่าน.

18 ก.พ. 2558 07:48 18 ก.พ. 2558 07:49 ไทยรัฐ