วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรกรลุ้นรัฐบาลยกหนี้ 4.5 พันล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าในวันที่ 18 ก.พ.นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้เป็นศูนย์ โดยเป็นหนี้จากในส่วนของกองทุนหรือเงินทุนในส่วนของกระทรวงเกษตรฯให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณา ทั้งนี้ จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีเกษตรกรที่เข้าข่ายจะได้รับการยกเว้นหนี้รวม 26,742 ราย และองค์กรเกษตรกรจำนวน 1,082 แห่ง รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 4,556 ล้านบาท โดยโครงการนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมาแล้ว โดย ครม.จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรทั้งระบบและรายงานความคืบหน้าต่อ ครม.ทุกไตรมาสด้วย

สำหรับเงื่อนไขในการจำหน่ายหนี้สูญให้กับลูกหนี้ที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณาได้แก่ 1.กรณีโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐที่ไม่ประสบความสำเร็จ 2.กรณีประสบภัยพิบัติธรรมชาติ 3.กรณีเผชิญปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4.หนี้ขาดอายุความ 5.หนี้ค้างชำระระยะเวลาเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป 6.หนี้ที่ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินเพื่อดำเนินการบังคับคดีได้ 7.เกษตรกรผู้ยืมเงินเสียชีวิต สาบสูญ หาตัวไม่พบ หรือละทิ้งที่อยู่ 8.เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินชราภาพ ทุพพลภาพ วิกลจริต หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง 9.ลูกหนี้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้น้อยไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ และ 10.หนี้ที่มีการกู้ยืมเงินต่ำกว่า 10,000 บาท

นายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า จะรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง 2557/58 ให้ ครม.รับทราบ เนื่องจากปริมาณน้ำที่มีสำหรับใช้การในหน้าแล้งปีนี้ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่การปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทานขณะนี้มีประมาณ 4.72 ล้านไร่ ทะลุแผนแล้ว 2.91 ล้านไร่ ในจำนวนนี้ประมาณ 291,000 ไร่ คาดว่าจะเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งเกษตรกรเองรู้ตัวว่าในปีนี้จะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ เพราะกระทรวงเกษตรฯได้แจ้งเตือนล่วงหน้าให้เกษตรกรงดทำนาปรังไปแล้ว.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าในวันที่ 18 ก.พ.นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้เป็นศูนย์ ... 18 ก.พ. 2558 00:33 18 ก.พ. 2558 00:33 ไทยรัฐ