วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯ เท 600 ล้านพัฒนาอ่างขาง วอนคนเชียงใหม่หยุดขัดแย้ง

นายกฯ เท 600 ล้านพัฒนาอ่างขาง วอนคนเชียงใหม่หยุดขัดแย้ง

  • Share:

นายกฯ เท 600 ล้านพัฒนาอ่างขาง สานต่อโครงการหลวง ไม่กังวลปัญหาชายแดน เหน็บคนวิจารณ์เคยทำได้เหมือน รบ.นี้หรือไม่ ซัด รบ.เก่าสร้างหนี้ไว้บานเบอะ ฝาก นศ.เลิกต้าน คนไทยด้วยกันทั้งนั้น วอนคนเชียงใหม่หยุดขัดแย้งได้แล้ว

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. เวลา 13.30 น. ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ว่า โครงการหลวงเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเริ่มต้นโครงการไว้ สมัยก่อนพื้นที่นี้จะปลูกฝิ่นและพืชเสพติดจำนวนมาก จากปี 2512 ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 45 ปี วันนี้มีความเจริญหลายอย่าง มี ม.จ.ภีชเดช รัชนี เป็นผู้ดูแลโครงการหลวงมาโดยตลอด สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก มีเนื้อที่กว่า 2 หมื่นไร่ เกษตรกรเป็นชาวไทยภูเขา ปลูกผักผลไม้ และสตรอเบอร์รี่ ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะสตรอเบอร์รี่พันธ์ุ 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ โครงการหลวงจะพัฒนาสายพันธ์ุใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ โดยนำการวิจัยมาจากต่างประเทศเลือกพันธ์ุที่เหมาะสมกับภูมิอากาศของไทย

"โครงการหลวงเป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานมายาวนาน รัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ คือ ส่งเสริมโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ได้ทำไว้" นายกฯ ระบุ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า วันนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการหลวงอ่างขาง ประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ไม่มากเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ทั้งด้านสาธารณูปโภค น้ำ และการพัฒนาที่ดิน และได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการต่อยอดสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและต่อเนื่องไปถึงการทำเกษตรโซนนิ่ง โดยวันนี้ เกษตรกรบ้านเรามีประมาณ 30 กว่าล้านคน ปลูกข้าว 10 กว่าล้านไร่ แต่สามารถส่งน้ำได้แค่ 20 กว่าล้านคน รัฐบาลต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำให้ต่อเนื่อง ดังนั้น ในปี 58-59 ก็จะสามารถเพิ่มเป็น 30-32 ล้านคน รัฐบาลต่อไปก็ต้องทำต่ออีก อันนี้คิดว่าจะยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทำแบบต่อเนื่อง แต่วันนี้ได้เอามาต่อกันทั้งหมด แต่การดำเนินการต้องใช้เวลา และต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้วย นอกจากนี้ เรื่องการค้าขาย การแข่งขัน หากจะสู้ต่างประเทศได้ ต้องมีการพัฒนาผลผลิตใหม่ๆ ออกมา ซึ่งวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำการวิจัยพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง

นายกฯ กล่าวด้วยว่า เรื่องของพืชผลด้านการเกษตร ต้องอุปสงค์อุปทาน ในประเทศและต่างประเทศ ไม่ใช่ปลูกกันล้นตลาดแล้วขายไม่ได้ ราคาก็ตก ก็ต้องมีการควบคุมปริมาณผลิตผลด้านการเกษตร ซึ่งต้องหาอาชีพใหม่ให้เกษตรสมัครใจทำ แต่ตรงนี้เป็นเรื่องที่ยาก พร้อมกันนี้ ต้องดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตเพื่อให้ราคาสูงขึ้นและต้องดูผู้บริโภคด้วย ซึ่งวันนี้จากที่ได้ตรวจสอบพบว่า ราคาอาหารการกินสูงเฉพาะที่ปรุงสำเร็จ แต่วัตถุดิบยังราคาตกเหมือนเดิม ตรงนี้จะทำอย่างไร ก็ต้องไปดูที่ขั้นตอนเหล่านี้ และวันนี้มีความเป็นห่วงผู้มีรายได้น้อย ซึ่งต้องแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ การกระจายรายได้ ต้องจัดระบบใหม่ทั้งหมด นี่คือความยากง่ายของรัฐบาลที่ทำงานอยู่ในเวลานี้ ฝากสื่อช่วยทำความเข้าใจด้วย

นายกฯ กล่าวอีกว่า ความจริงแล้วตนเดินทางมา จ.เชียงใหม่ บ่อย สมัยตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยครั้งสุดท้ายมาเมื่อปี 47 มานอนบนเขา หนาวเย็น ทุกอย่างยังงดงามเหมือนเดิม วันนี้ฝากไว้ทุกแห่งที่พระองค์ท่านไม่ได้เสด็จแล้ว เราก็ต้องนำสิ่งที่พระองค์ทรงคิดไว้ออกไปดูแลประชาชนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนนึกว่าที่เรามีวันนี้อยู่ได้เพราะพระองค์ทรงมีส่วนช่วยให้คนไทยพ้นจากความยากจน และวันนี้ทุกรัฐบาลก็ต้องนำมาสืบสานให้ได้

สำหรับปัญหาชายแดนนั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านดีมาก ผู้นำทุกคนรอบบ้านที่ได้พบมาตั้งแต่ตนมาเป็นรัฐบาล เขาชื่นชมประเทศไทยที่สงบ ซึ่งเขาอยากให้บ้านเขาเป็นแบบเรา วันนี้เขาบอกว่าบ้านเราสงบดี เรียบร้อยดี พูดจาเป็นเรื่องเป็นราว รักษาคำพูดได้ ไม่ใช่คุยกัน สัญญากันแล้วไม่ได้ทำ ซึ่งจะให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ มันเสียเรา ซึ่งวันนี้เราเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่ค่อนข้างสูง เราลดตัวลงด้วยการทะเลาะเบาะแว้งกันเองไม่ได้ รัฐบาลต้องมองตรงนี้ นี่คือยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลคิดทุกวัน มีทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นั่นคือวิสัยทัศน์ของตนที่เขียนมา และต้องทำให้ได้ภายใน 5 ปี ช้ากว่านี้ไม่ได้ เพราะปีหน้าจะเริ่มเออีซีแล้ว ซึ่งต้องแก้ปัญหาเรื่องแรงงานกันอีก ที่ผ่านมาไม่ได้เตรียมการเรื่องเหล่านี้กันไว้ รัฐบาลนี้ต้องมาดำเนินการทุกอย่าง ฉะนั้น อย่าว่ากันนักเลย เพราะบางอย่างอาจไม่ทันใจ

นายกฯ ยังได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาราคายางว่า การไปซื้อยางอาจยังไม่ถึงชาวสวนยาง ที่มีทั้งยางถ้วย ยางแผ่น รัฐจะซื้อมากก็ไม่ได้ ราคาก็ตก เก็บไว้รัฐบาลก็มีปัญหา จึงให้สหกรณ์ซื้อ ซึ่งทั้งหมดซื้อ 10 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างปิดการกรีดยาง ขณะเดียวกัน ยางที่เก็บไว้ในสต๊อกยังมีอีก 2 แสนตัน เป็นของรัฐบาลที่แล้ว และวันนี้รับซื้อมาใหม่อีก 2 แสนตัน ราคาข้างนอกอยูที่ประมาณ 60 บาทต่อกิโลกรัม จึงต้องเร่งแปรรูปยางนำมาใช้ให้มากที่สุด คิดว่าในอนาคตจะดีขึ้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า วันนี้รัฐบาลพยามเร่งแก้ไขปัญหา แต่มีบางกลุ่มทำตัวเป็นคลื่นใต้น้ำ จะทำอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สิ่งที่เขาบอกมาในวันนี้ทั้งหมด เขาเคยทำหรือไม่ และวันนี้ตนไม่ได้อยากอยู่นาน มันไม่ใช่เรื่อง แต่ถามว่าถ้าตนไม่อยู่ สิ่งที่ตนพูดจะเกิดหรือไม่ วันนี้เราทำทุกอย่างทั้งระบบปัญหาที่สะสมมาวันนี้รื้อใหม่ทั้งหมด ที่ผ่านมาเวลามีปัญหาก็เอาเงินทุ่มไป ทำให้ประเทศเดินหน้าไม่ได้ที่เหลือก็ตาย ฉะนั้น ต้องทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน อะไรคืองบลงทุน อะไรสร้างความเข้มแข็งจะต้องจัดสรรเงินให้ได้ ถ้าเอาไปช่วยเรียกคะแนนกันหมด จะไม่เหลือเงินทำอะไรเลย วันนี้ภาระอยู่ที่ตนเยอะ งบประมาณ 2 ล้านล้านบาท ที่ตั้งมาใช้ได้ไม่เท่าไร เพราะจมด้วยหนี้เก่าทั้งสิ้น และวันนี้ตนต้องเคลียร์หนี้เก่าให้ได้ระดับหนึ่ง และไม่สร้างหนี้ใหม่ให้มาก หากจะสร้างหนี้ใหม่จะเป็นเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเชื่อมต่อเป็นเรื่องเป็นราว อนาคตจะต้องเชื่อมต่อกันให้ได้ คนจะต้องได้รับความสะดวก ไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะเป็นอยู่แบบนี้

"ถ้ามาเร่ง ผมก็จะทำไม่เสร็จ พวกท่านก็มาทำกันต่อ ถ้าทำไม่ได้ก็อย่ามาโทษกัน ผมไม่อยากโทษใครทั้งสิ้น สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือ สิ่งที่จะทำทั้งหมดมันทำไม่ได้ เพราะความขัดแย้ง ฉะนั้น ผมไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งกับใครเลย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมือง นิสิต นักศึกษา โธ่.. คนไทยด้วยกันทั้งนั้น ทำไมไม่ให้เวลา ทำไมไม่มาดูว่าปัญหาเกิดตรงไหน และเรากำลังทำอะไรอยู่ ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลทำ อาจจะทำให้หลายคนเดือดร้อนบ้าง ที่เคยทำได้ แล้วทำไม่ได้ หรือที่เคยสะดวก มีผลประโยชน์ ตรงนี้ตรงนั้น และถือว่าเป็นเรื่องกันเอง วันนี้ไม่ได้ นี่เขาเรียกว่าลดการเหลื่อมล้ำ ไม่เช่นนั้นคนทำความผิดจะได้รับประโยชน์ คนที่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้ประโยชน์ วันนี้ต้องจัดระเบียบให้ได้ ฝากบอกชาวเชียงใหม่ด้วยว่า ความขัดแย้งพอได้แล้ว ขัดแย้งไม่ได้อะไร" นายกฯ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเดินทางมาเชียงใหม่อีกหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า "ผมคนเชียงใหม่อยู่แล้ว มาทำงานที่เชียงใหม่บ่อย" ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่คณะของนายกฯ เดินทางถึงสนามบินน่าน ได้มีกลุ่มข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มแม่บ้านทหาร มารอให้การต้อนรับ พร้อมนำดอกกุหลาบสีแดง ดอกบานไม่รู้โรยสีเหลือง มามอบให้กำลังใจนายกฯ ในการทำงาน และขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยต่างบอกว่า ให้นายกฯ อยู่นานๆ อย่าทิ้งประชาชน ซึ่งนายกฯ ได้ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจ ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม อารมณ์ดี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้