วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มท.2 กระตุ้นจิตสำนึก ขรก.ที่ดิน เน้นทำงานถูกต้อง-โปร่งใส

มท.2 กระตุ้นจิตสำนึก ขรก.ที่ดิน เน้นทำงานถูกต้อง-โปร่งใส

  • Share:

มท.2 เปิดงานสถาปนากรมที่ดิน ครบ 114 ปี ย้ำเดินหน้านโยบายปรับภาพลักษณ์ กระตุ้นจิตสำนึกข้าราชการ สู่มิติใหม่การทำงานสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ เน้นถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส นำระบบสารสนเทศมาให้บริการ...

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 114 ปี กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการกรมที่ดิน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น โดยระบุว่า กรมที่ดินถือเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงมหาดไทย ที่มีส่วนสำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน เป็นเวลายาวนานกว่า 114 ปี และได้ปรับปรุงการให้บริการกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 115 กรมที่ดินได้ปรับภาพลักษณ์สู่มิติใหม่ ภายใต้สโลแกน สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ เพื่อเร่งพัฒนางานด้านบริการให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และรวดเร็วมากขึ้น ให้เห็นผลอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน ควบคู่กับการปรับทัศนคติบุคลากรให้บริการด้วยไมตรีจิต และมีการนำระบบสารสนเทศที่ทันสมัย มาอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน เกิดความรวดเร็วกับการมาใช้บริการของประชาชน พร้อมกับการปรับโฉมสำนักงานที่ดินทั่วประเทศสู่การบริการแบบ Smart Service ซึ่งจะช่วยตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

พิธี มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการกรมที่ดิน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

พร้อมย้ำว่า การพัฒนาบุคลากรของกรมที่ดิน ถือว่ามีส่วนสำคัญต่อการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกกับการเป็นข้าราชการที่ดิน และใส่ใจการให้บริการประชาชน จึงได้จัดทำโครงการคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่น ได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 66 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกนี้ จะมีส่วนในการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ ประชาชน มุ่งเน้นสู่มิติใหม่ในการบริการที่ดี ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดร่วมกันของกรมที่ดิน และกระทรวงมหาดไทย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้