วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บี้นายกฯ สอบสะพานลอยเชื่อมห้างดัง

พปส.ตามบี้นายกฯ สอบสะพานเชื่อมห้างดัง ตั้งแท่นฟ้อง “ศาลปกครอง- ป.ป.ท.”

วันที่ 17 ก.พ. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นายฉันทวิทย์ เทียมรัตนานนท์ เลขาธิการกลุ่มพิทักษ์กฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (พปส.) พร้อมคณะ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช. เพื่อติดตามเรื่องที่เคยยื่นหนังสือให้นายกฯ ตรวจสอบการขออนุญาตและก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนน เชื่อมระหว่างอาคารเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่พาร์ค และอาคารเซ็นทรัลชิดลม ไปเมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา

โดยนายฉันทวิทย์ กล่าวว่า พปส.ติดตามกรณีการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามคร่อมซอยสมคิดและคลองสาธารณะ เพื่อเชื่อมระหว่างห้างเซ็นทรัลชิดลม กับห้างเซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ พาร์ค ตั้งแต่เดือน ธ.ค.57 หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากนายอุเทน ชาติภิญโญ หัวหน้าพรรคคนไทย แต่ในการตรวจสอบกลับไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากผู้บริหารของเครือเซ็นทรัล รวมทั้งทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่เพิกเฉยต่อการร้องเรียนของ พปส.มาโดยตลอด

นายฉันทวิทย์ กล่าวว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ก.พ. พปส.ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ กทม.ขอใช้สิทธิ์ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เพื่อขอข้อมูลในการอนุญาตและการอนุมัติการก่อสร้างสะพานลอยดังกล่าว เนื่องจากมีความติดใจสงสัยใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การก่อสร้างสะพานได้มีการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและเชื่อมสะพานลอยหรือไม่ และมีเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ตามแบบที่ขออนุญาตหรือไม่ 2. การอนุญาตให้ก่อสร้างสะพานลอยได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่ และใช้ดุลพินิจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะหรือไม่

และ 3. มีการนำสะพานลอยคนเดินข้ามที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่อย่างไร เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่นำประโยชน์สาธารณะไปใช้เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเกินสมควร เป็นการเอาเปรียบสังคมส่วนรวม ในเมื่อ กทม. ในฐานะผู้รับผิดชอบไม่ออกมาชี้แจงใดๆ พปส.มีความจำเป็นต้องนำเรื่องนี้มาร้องเรียนต่อนายกฯ เพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว หากยังไม่มีความคืบหน้า พปส.จะรวบรวมข้อมูลยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ให้เข้ามาตรวจสอบด้วย

พปส.ตามบี้นายกฯ สอบสะพานเชื่อมห้างดัง ตั้งแท่นฟ้อง “ศาลปกครอง- ป.ป.ท.” 17 ก.พ. 2558 15:35 17 ก.พ. 2558 16:50 ไทยรัฐ