วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยง ร้อง กมธ.ให้สิทธิเข้าถึงทรัพย์สิน

กลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยง ร้อง กมธ.ให้สิทธิเข้าถึงทรัพย์สิน ยื่นหนังสือถึงนายกฯ แก้แผนแม่บทป่าไม้

วันที่ 17 ก.พ. ที่รัฐสภา เครือข่ายชาวกะเหรี่ยงในนาม “ขบวนการกะเหรี่ยงเพื่อฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ” นำโดย นายพฤ โอ่โดเชา ได้ยื่นหนังสือถึง นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.) เกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปเพื่อการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยง ให้มีสิทธิการเข้าถึงทรัพยากร โดยเนื้อหาของหนังสือมีใจความว่า ขอเรียกร้องให้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้รัฐบาลจัดทำแนวทางและผลักดันการแก้ไขปัญหา เดินหน้าโครงการนำร่องพื้นที่พิเศษทางวัฒนธรรม 2. ให้รัฐบาลยุติและทบทวนการดำเนินการที่ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ในเรื่องปฏิบัติการแผนแม่บทป่าไม้ โดยให้ชาวกะเหรี่ยงมีส่วนร่วม

3. ให้รัฐบาลแต่งตั้งกรรมการอำนวยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 4. ให้รัฐบาลสนับสนุนให้ชุมชนกะเหรี่ยงมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน ให้มีการคุ้มครองระบบเกษตรแบบไร่หมุนเวียน ตามหลักการมีส่วนร่วมและหลักสิทธิชุมชน

5. ให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบในการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนกะเหรี่ยง 6. ให้ กมธ. บัญญัติเรื่องสิทธิชุมชน ชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองในรัฐธรรมนูญ 7. ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ปรับปรุงกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงและชนเผ่า ชาติพันธุ์

ขณะเดียวกัน ก็จะยื่นหนังสืออีกฉบับหนึ่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ช่วยแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญหน้า เช่น การแก้ไขแผนแม่บทป่าไม้ การจับกุมชาวกะเหรี่ยงที่อยู่กับป่า การขยายเขตอุทยานฯ โดยไม่กันพื้นที่ชาวบ้านออก

กลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยง ร้อง กมธ.ให้สิทธิเข้าถึงทรัพย์สิน ยื่นหนังสือถึงนายกฯ แก้แผนแม่บทป่าไม้ 17 ก.พ. 2558 14:47 17 ก.พ. 2558 15:19 ไทยรัฐ